रसवहस्त्रोतस् - कोष्टक

धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चतुर्विध पुरूषार्थांच्या प्राप्तीकरितां आरोग्य हे अत्यंत आवश्यक असते.


व्याधीनाम
ज्वर
वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज, पित्तकफज, वातकफज, सान्निपातिक, आगंतु.

हेतू
मिथ्याहारविहार, अभिघात, प्रपाक असात्म्यसेवन, ऋतुविपर्यय, विषम प्रसूति संसर्ग, सूतिकामिथ्योपचार, अजीर्ण, विषयुक्त अन्न व गंधसेवन.

संप्राप्तींतील दोष व दूष्यें
पित्त अग्निचे रसानुगत्व, रस, आम मार्ग-अभ्यंतर

पूर्वरुपें व सामान्यलक्षणें
गौरव, आलस्य, त्रासिकपणा, जृंभा, अरुचि, नेत्रदाह संताप, अंगमर्द, स्वेदावरोध, थंडी वाजणें, अराति, वैचित्य, ग्लानि

व्यवच्छेदार्थ व्याधि
प्रतिश्याय, अजीर्ण, पित्तज कास, प्रतमकश्वास, गुल्म, विद्रधी, उपसर्गज  रोग व्रणशोथ, आमवात.

उपद्रव व परिणाम
अतिसार रक्तपित्त प्रलाप, मूर्च्छा, बलमांसपरिक्षय, शिर:शूल, कर्णनाद, कामला, अग्निमांद्य, कंप, मूत्रजठर

चिकित्सा कल्प
मुस्ता, पर्पट, तुलस निक्तपंचक, त्रिकटु, त्रिभुवनकीर्ति, नागपुटी महामृत्युंजय, लक्ष्मीविलास लक्ष्मीनारायण, हेमगर्भ, चतुर्भुज, सूतशेखर, चंद्रकला

पथ्यापथ्य  
पथ्य - लंघन, षडंगोदक
अपथ्य - व्यायाम
===

व्याधीनाम
पांडु
वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक, मृजन्य.

हेतू
अम्ल, लवण, क्षार, मृत्, तिल, शिंबीधान्यें, विरुध्द, असात्म्य, ऋतुवैषम्य, कृमी, चिंता.

संप्राप्तींतील दोष व दूष्यें
वात, पित्त, हृदय, रस, रक्तक्षय, त्वड्‍ मांसान्तराश्रय मार्ग-मध्यम, बाह्य

पूर्वरुपें व सामान्यलक्षणें
आक्षिकूटशोथ वैवर्ण्य, पांडुता, नखनेत्र पांडुता, अंगसाद, दौर्बल्य, आयासेन श्वास, हृत्स्पंद, शीतद्वेष, भ्रम, ग्लानि

व्यवच्छेदार्थ व्याधि
अपतर्पण, अग्निमांद्य, ग्रहणी, गुल्म, यकृतप्लीहावृध्दि, यक्ष्मा, जीर्णज्वर, हृद्रोग, अर्श, रक्तप्रवाहिका, रक्तप्रदर, गर्भिणी.

उपद्रव व परिणाम
शोथ, हृद्रोग.

चिकित्सा कल्प
स्नेहन, घृतपान दाडिम, जीवनीय गण, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, सूतशेखर, नवायसचूर्ण, ताप्यादिलोह

पथ्यापथ्य  
अपथ्य - उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही, श्रम, व्यायाम
===

व्याधीनाम
आमवात
वातज, पित्तज, कफज.

हेतू
स्निग्ध भोजनानंतर व्यायाम, अजीर्ण, अध्यशन, शीतसेवा, शोधन न घेणें.

संप्राप्तींतील दोष व दूष्यें
वात, आम, रस, संधि हृदय मार्ग-मध्यम.

पूर्वरुपें व सामान्यलक्षणें
संचारी शोथ, संधिशूल, स्पर्शासहत्व, उष्णता, राग, वेदना, ज्वर

व्यवच्छेदार्थ व्याधि
कोष्टुकशीर्ष, संधीगत वात, सर्वांगवात, वातकंटक, वातरक्त.

उपद्रव व परिणाम
ज्वर, संधिविकृति, हृद्रोग.

चिकित्सा कल्प
एरंडस्नेह, रास्ना, सहचर, शुंठी, गुडूची, देवदारु, पाचकेंद्ररस, सिंहनाद गुग्गुल, सुवर्ण मालिनीवसंत, आमपाचकवटी, वातविध्वंस

पथ्यापथ्य  
अपथ्य - गुरु, स्निग्ध, दही, मासे
पथ्य - कुळीथ, वरी, लसूण, नाचणी, यव
===

व्याधीनाम
उरुस्तंभ

हेतू
गुरु, अभिष्यंदी, उष्ण, दिवास्वाप, वेगावरोध, अतिश्रम.

संप्राप्तींतील दोष व दूष्यें
कफ, मेद, रसवहस्त्रोत, मांडया, आम, स्त्रोतोरोध मार्ग-बाह्य

पूर्वरुपें व सामान्यलक्षणें
मांडया जखडणें, उरुसाद स्तैमित्य, तीव्रशूल, रोमहर्ष, अंगमर्द, तंद्रा, ज्वर

व्यवच्छेदार्थ व्याधि
पक्षवध, सन्निपातज्वर, आमवात, अस्थिक्षय, विद्रधि, अस्थिभंग, अभिघात

उपद्रव व परिणाम
शोथ, ज्वर, पांगुल्य.

चिकित्सा कल्प
लंघन, रुक्षण, स्वेदन, जलप्रतरण, शिलाजित, भल्लातक देवदारु, पंचकोल वातविध्वंस,

पथ्यापथ्य  
अपथ्य - गुरु, अभिष्यंदी, शीत, शोधनकर्म

N/A

References : N/A
Last Updated : August 07, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP