TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

शब्दांच्या लिंगाविषयी मतभिन्नता

व्याकरण हा भाषेचा पाया आहे.


व्याकरणांतील काही शब्दांच्या लिंगाविषयी मतभिन्नता.
(१) तो बाक इकडे नको. तीं सर्व बांकें बाहेर ठेवा. बाक शब्द पुल्लिंगी व नपुंसकलिंगी वापरतात. आपण बाक शब्द नपुंसकलिंगी समजू व त्यातील अनुस्वार त्यास काही व्याकरण नाही म्हणून गाळू. जसें :- हीं नवीं बांकें आंत ठेवा.
(२) आपल्या देशांत तंबाकू पुष्कळ पिकते. तंबाकू जितकी जून तितकी ओढण्यास उत्तम असें समजतात. तंबाकू शब्द पुल्लिंगी व स्त्रीलिंगी योजितात. आपण स्त्रीलिंगीच वापरू. जसें - आणलेली तंबाकू डब्यांत भरून ठेवा.
(३) आमचा गांव एथून दोन कोसांवर आहे. आणि आमचे गांव तर पुरें मैलभरही नसेल. गाव शब्द पुल्लिंगी व नपुंसकलिंगी वापरतात. आपण तो नपुंसकलिंगी समजून त्यावरील अनुस्वार व्याकरणास धरून नाही म्हणून सोडून देऊं. जसें - माझें गांव लहानसें खेडें आहे.
(४) टपाल आला, टपाल आली, टपाल आलें. याप्रमाणें टपाल शब्द तिन्ही लिंगी मानितात. आपण तो नपुंसकलिंगी योजण्याचें ठरवू. जसें - मीं टपाल पाहिलें व तें कपाटांत ठेविलें.
(५) काल तीन आण्यांस दोन नारळ मिळाले. पूर्वीं तीन आण्यांस तीन नारळें मिळालीं असतीं. नारळ शब्द पुल्लिंगी व नपुंसकलिंगी समजतात. आपण पुल्लिंगी समजू. जसें - ओले नारळ जसे जड असतात तसे कोरडे नसतात.
(६) सामान शब्द पुल्लिंगी व नपुंसकलिंगी योजितात. तो नपुंसकलिंगी समजावा हें मागें प्रस्तावनेंत सांगितलें आहेच. जसें - ज्याचें त्याचें सामान ज्यानें त्यानें जपून ठेवावें हे उत्तम.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:36:06.3770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

रील

  • पु. एक प्रकारच्या हायलंड देशांतील नाच . ' दुसरेहि कित्येक जण रील नांवाचा नाच करीत होते .' - राणीचें पुस्तक . ( इं .) 
  • न. सूत गुंडाळण्याचे चक्र ; रीळ ; बाबीन . [ इं . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

पापा पासून मुक्त होण्यासाठी काय उपाय करावेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site