मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|स्फुट कविता संग्रह|
श्रीगुरुस्तव

श्रीगुरुस्तव

विविध कवींच्या प्राचीन कविता शके १८२७ मध्ये श्री. भावे यांनी प्रसिद्ध केल्या.


( चामरवृत्त. )

गुरू, गुणालया, परापराधिनाथ, सुंदरा,
शिवादिकांहुनी वरिष्ठ तूंचि एक साजिरा. ।
गुणावतार तूं धरोनि या जगासि तारिसी,
सुरां मुनीश्वरां अलभ्य त्या गतीस दाविसी. ॥१
तुझी अगाध कीर्ति. वर्णना परायुषें तरी
घडेचिना कदापि. तैं मदीय दीन वैखरे ।
वदेल केंवि ? मानमात्र मी करूं किमर्थ, जी ?
मनासि पैस ना घडे, न वेदही समर्थ, जी. ॥२
पुराण, शास्त्र, मंत्रजाल, तंत्र, यंत्र, सर्वही
तुझ्या कृपाबळेंचि साच रूढलें यया मही. ।
समस्त वाड्ययामृतासि हृत्सरोजकुप्पिका
तुझी विराजली. जगत्रयाद्य तूंचि देशिका. ॥३
गुरू जया नरा नसे, तयासि काय तें दिसे ?
असोनि नेत्र काय ते, मयूरपिच्छिंचे तसे ? ।
महाभ्रमें मदांध मोहसागरीं निमज्जती,
कलत्रपुत्रगेहवित्तचिंतनासि लागती. ॥४
अखंड कामिनी मनांत दामिनीसमान ते.
कुभोगपंक्ति सर्वही तयांसि साच वाटते. ।
अनश्वरत्व नश्वरीं विलोकिताति देखतां
परस्परेम जगांत याच मृत्युदु:ख भोगितां. ॥५
शरीर हेंचि आत्मभान जाहलें तयांप्रती;
तदर्थ इच्छिताति सौख्य, नाशिवंत संपती. ।
अमित्रमित्रभाव आपुल्या गुणेंचि जाणती,
समस्तभूतमात्रकीं दया कदापि नेणती. ॥६
न साधुवाद ठाउका असे तयांसि पामरां;
तदां विवेक, सद्विचार केंवि त्या घडे नरां ? ।
गुरांहुनी खरांहुनी तयांसि नीच बोलिजे,
अपार भार वाहते प्रकाम पुष्ट जाणिजे. ॥७
नसे जयांसि साधुसंगकामना मनांतरीं;
सदैव लोभपाशबद्ध गुंतले धनांतरीं. ।
न वेद, धर्म, कर्म, तीर्थ, यज्ञ, दान साधणें;
व्रतादिही न जाणताति; सज्जनासि बाधणें. ॥८
कुलांत कज्जळा समान तेचि शोभती बरे,
तयांसि वाहती धरा भरें बहूत हुंबरे. ।
वृथाचि वृक्षजीवनासमान दुष्ट वांचती,
पिशाचभूतराक्षसांसमान नीच नाचती. ॥९
कलींत ते कलिप्रियत्व पावले, सुशोभले;
तयांसि त्यांसमान लोक वानिती, ‘ भले भले. ’ ।
मरोनि ते कृतांतधाम पावती न चूकतां.
अनर्थ काळदंडदु:ख भोगिती यथार्थता. ॥१०
सुजारिणीसुतासि बापनांव ठाउकें नसे,
तयापरे गुरूविहीन तत्व जाणती कसें ? ।
गुरू जयांसि भज्य, तेचि पूज्य या जनांतरीं;
सुरीं, नरीं, महोरगीं तयांसि वंदिजे शिरीं. ॥११
गुरूविना अणीक तत्व मुख्य दुष्ट मानिती,
तयां नरांसि निश्चयें पहा घडे अधोगती. ।
गुरूचि देव, धर्म, सर्व तीर्थ; मोक्ष याविना
नसेचि, हाचि निश्चयो; नमो नमो तया जनां. ॥१२
जयां गुरुत्व बोधलें, तयांसि कार्य साधलें;
भवार्णवासि लंधिलें; सुविघ्नदुर्ग भंगिले; ।
सहा रिपूंसि जिंतिलें; निजामतत्व चिंतिलें;
परात्परासि पाहिलें; प्रकृष्ट दु:ख साहिलें. ॥१३
मनोजनाश जाहला; सुखात्मबोध बोधला;
मनासि वेध वेधला; स्वयेंचि वायु रोधला; ।

अपूर्ण

N/A

References : N/A
Last Updated : November 20, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP