शुक्रवार श्रीजगदंबेची आरती - जयदेवि जगदंब सचित्सुखमोर्...

आरती म्हणजे हिंदू उपासनेचा एक विधी.


जयदेवि जगदंब सचित्सुखमोर्ते । आरति पदकमले ते विमलेsखिलहृत्स्थे ॥धृ०॥
मूलाधारे वेदाधारे त्वां वन्दे । देवेडितसत्सेवितपदपद्मे सुखदे ।
भक्तमनोरथपूर्णे सत्कृतिपूर्णमुदे । मुदमर्पय मयि मातर्माधीशे परदे ॥१॥
सृष्टिस्थितिलयकारिणि दानवरिपुधात्री । शमदमसाधनदात्री वरदेशिकदात्री ।
छात्रीकृतर्षिसुरवरगणवन्दितसत्री । सप्तत्रिसप्तफलदे वेदविदां कत्रीं ॥२॥
अंब श्रीरेणूके मात: श्रीकाले । दुर्गे दुर्गमसंवित्सुखदे भवविमले ।
कमलाक्षी कमलोद्भवमातर्ज्ञानबले । अबले निधेहि मयि ते बलमीश्वरि सुबले ॥३॥
श्रीलक्ष्मी: श्रीगौरि वागीश्वरि मात: । तारय मां भवभीतं भीतजगत्यात: ।
भवहरिविधिविनुते निर्गुणगुणचेत: । विद्याविद्ये रूपे दर्शय मे मात: ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP