पंचम पटल - अधिमात्रतमसाधकलक्षणम्

महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव विरचित " शिवसंहिता " हा ग्रंथ देवी पार्वतीने विचारलेले प्रश्न व त्या प्रश्नांना श्रीशिवांनी दिलेली उत्तरे या प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने अवतरित झाला आहे.


महावीर्यान्वितोत्साही मनोज्ञ: शौर्यवानपि ।
शास्त्रज्ञोsभ्यासशीलश्च निर्मोहश्च निराकुल: ॥२३॥

नवयौवनसम्पनौ मिताहारी जितेन्द्रिय: ।
निर्भयश्च शुचिर्दक्षो दाता सर्वजनाश्रय: ॥२४॥

अधिकारी स्थोरो धीमान् यथेच्छावस्थित: क्षमी ।
सुशीलो धर्मचारी च गुप्तचेष्ट: प्रियंवद: ॥२५॥

शास्त्रविश्वाससम्पन्नो देवता गुरुपूजक: ।
जनसङ्गविरक्तश्च महाव्याधि विवर्जित: ॥२६॥

अधिमात्रतरो ज्ञेय: सर्वयोगस्य साधक: ।
त्रिभिस्संवत्सरै: सिद्धिरेतस्य नात्र संशय: ।
सर्वयोगाधिकारी स नात्र कार्या विचारणा ॥२७॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP