TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|वेदः|ऋग्वेदः|मण्डल ९|
सूक्तं ११४

मण्डल ९ - सूक्तं ११४

ऋग्वेद फार प्राचीन वेद आहे. यात १० मंडल आणि १०५५२ मंत्र आहेत. ऋग्वेद म्हणजे ऋषींनी देवतांची केलेली प्रार्थना आणि स्तुति.


सूक्तं ११४
य इन्दोः पवमानस्यानु धामान्यक्रमीत् ।
तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥१॥
ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन्गिरः ।
सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पतिरिन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥२॥
सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः ।
देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥३॥
यत्ते राजञ्छृतं हविस्तेन सोमाभि रक्ष नः ।
अरातीवा मा नस्तारीन्मो च नः किं चनाममदिन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:47:57.4830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ग्राम

  • पु. १ गांव ; खेडें . २ ( संगीत ) सप्तस्वरांतील मुख्य तीन अवधी . याचे प्रकार तीन - षडजग्राम , मध्यमग्राम व गांधारग्राम . सात स्वरांचा समूह . ( इं . ) गॅमट . ३ गांवांतील प्रमुख किंवा माननीय माणूस . ४ अरेराव , कचाटया , जरब बसविणारा , कचाटींत धरणारा माणूस . तो कसला ग्राम त्याज बराबर भांडून तुझा परिणाम लागणार नाहीं . ५ जमाव ; समुदाय . मुतेहिना ऐसा वागे । ग्राम कर्मेंद्रियांचा । - यथादि ३ . ९२ . ( समासांत ) इंद्रिय - गुण - पुण्य - भूत - स्वर - ग्राम . इंद्रियग्रामावरी येणें नाहीं । - ज्ञा ५ . १०५ . [ सं . ] सामाशब्द - 
  • ०कंटक कुठार - पु . चहाडया , निंदा , त्रास तंटे इ० लावणारा ; गांवगुंड ; गांवची पीडा , ब्याद ; दुष्ट , वाईट माणूस . ग्रामकी - स्त्री . गांवजोशी किंवा पाटील इ० चें काम ; गांवकी . 
  • ग्रामत्‍यागासारखे दुःख नाहीं 
  • ०कूळ केसरी सिंह - पु . १ ( ल . ) गांवांतील कुत्रें . इया ग्रामसिंहाचिया ठायीं . - ज्ञा १३ . ६८० . २ ( ल . ) भेदरट माणूस . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

गणेश गीतेचा मराठी अनुवाद कुठे आणि कसा मिळेल या बद्दल सांगावे
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.