श्रीपूर्णानंद चरित्र - श्रीसदगुरुचीं आरती

आनंद संप्रदाय हा सर्व भक्तिमार्गी संप्रदायाचा मूळ स्रोत आहे .


सच्चिदानंद दानी ॥ काय औदार्य वाणू ॥ न सरे दान देता ॥ निष्काम कामधेनू ॥

आपुल्या निज तेजे ॥ उजळे त्रैलोक्य भानू ॥ बोलता बोलवेना ॥ श्रुतिनेणतिवाणू ॥१॥

ऐशिया सदगुरुसी ॥ काय उजळू ज्योति ॥ उजळिता उजळवेना ॥ शब्द तेथेचि लोपति ॥ ऐशिया ॥धृ॥

चौदेहा वारुनीया ॥ निजगव्हरी नांदे ॥ स्वानंद पुतळा हो ॥ भक्त उध्दार काजे ॥

चिन्मुद्रि खुणे बोधी ॥ मौनातीत गतिवाहे ॥ सर्वत्र समव्याप्त ॥ सदानन्दी गुहे राहे ॥२॥

ऐशिया सदगुरुसी ॥धृ॥

अवाच्य सुखे डोले ॥ सर्वाभूति साक्ष ठेले ॥ अनादि युगकल्पे ॥ सदानंद पदि ग्वाहि ॥

शिवरामि भेद नांही ॥ नारायणि पूर्ण राही ॥३॥

ऐशिया सदगुरुसी ॥धृ॥

॥ आरती पुर्णानंदाची ॥

काशीयात्रा सप्तकवारी गुरुचरणी ॥ आजीवन वृत वाहुनि तपिले अनवाणी ॥

आज्ञा वाहुनि निवास करिती कल्याणी ॥ शिवरामा उपदेशुनि वाढवि वयमानी ॥१॥

जयदेव जयदेव क्षीराब्धिशयना ॥ युगयुगी अवतारिशि तू भक्तांकित चरणा ॥

पुर्णानंद नारायण निवसशि कल्याणा ॥ गुरुसेवे आजीवनि कलिमल अघहरणा ॥ जयदेव जयदेव ॥धृ॥

वरदाभय शंखाणि चक्रासि वहनी ॥ विहिरीतुनि हीरापुरि अवतरशी अवनी ॥

शिवरामाच्या इच्छे भक्ता दर्शनी ॥ आनंदाम्नायांकित भक्ताउध्दरणी ॥ जयदेव जयदेव ॥२॥

पूर्णानंद चरित्रा चरणी अर्पीता ॥ गुरुमार्गा निर्देशुनि ग्रंथा दाविता ॥

आज्ञांकित भक्तावरि प्रसन्न वर देता ॥ हनुमदात्मज लाभत तुलशी गंधऋता ॥ जयदेव जयदेव ॥३॥

॥ ॐ ॥

॥ इति श्रीपूर्णानन्द चरित्रहनुमदात्मजः कृते ॥

॥ महाकाव्यः समाप्तः ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 27, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP