Dictionaries | References

तारुण्यांत स्‍वामैर्ख्य कळे, तर सदां सुख मिळे

तरुणपणी जर आपल्‍या वागणुकीतील दोष आपणांस कळून येतील व पटतील, तर सर्व आयुष्‍य सुखाने जाण्यास हरकत पडणार नाही.

Related Words

येतील वांग तर फेडतील पांग   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   षट् सुख   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   जसें स्‍वप्नसृष्‍टि क्षणिक, तसे भय सुख क्षणिक   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   काळी पिकली तर पांढरी वांचली   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   धन असे पाताळीं, तर तेज दिसें कपाळीं   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   उद्योगानें सुख, रिकामपणीं दुःख   आरंभी आशेचे सुख, दुःख   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   अंग मेहेनतीचें काम तेणें मिळे आराम   अपघात - अपघात करुन धन मिळे पण उत्तम मान गळे   आधी दुःख मग सुख   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   आशेसारखें दुःख नाही, निराशेसारखें सुख नाहीं   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी, निदार भीक, न मिळे भीक तर (नाही तर) वैद्यकी (वैद्यगिरी) शीक   उद्योग करी श्रमानें, त्यास सर्व मिळे क्रमानें   उद्योगी यासी मिळे अवकाश, आळसा न मिळेचि खास   उपासांनी देव मिळे तर दुष्काळांत गेलें काय थोडें?   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कुत्र्याला मिळे सोन्याची साखळी, देवाला न मिळे फुलाची पाकळी   करावा जसा आदर, तसा मिळे प्रत्‍यादर   कांहो काजी दुबळे तर म्हणे गांवाची काळजी   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   किड्याक किंवणाचें सुख   कोरडें सुख   गुलाबाची मिळे शेज, जपावें कांट्यास रोज   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   जित्‍या न मिळें अन्न। मेल्‍यावरी पिंडदान।। जित्‍या पितरां न मिळे अन्न, मेल्‍या करी पिंडदान   डुकरा खीं कॉंडा सुख   दुःखाअंतीं सुख   दुःखांत सुख   दुष्टालागीं मिळे धन, त्यागी आपले बंधुजन   दुसर्‍याचें परमदुःख, पाहून हेवा मानी सुख   दीप जळे विघ्न पळे, पूण ज्याचें सरे त्यास कळे   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   न पडतील चित्रा तर हाल खाईना कुत्रा-भात न मिळे पितरा   न मिळे भीक, तर कांहीं तरी शीक   न्हाणवणीला गोड मिळे, विटाळशीला तुकडे शिळे   पडतील चित्रा स्वाती, तर पिकतील माणिक मोती, पण कापूस न मिळे वाती   पडतील स्‍वाती तर पिकतील माणिकमोती, कापूस न मिळे वाती   पराधीन, (पराधीनता) स्पप्नीं सुख नाहीं   पाण्यांतील मासा तळीं जातो कैसा, जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   पोटीं जळें, माध्यान्ह कळे   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   येवा-उदंड खाल्ला मेवा तर येईना अर्धमा करीचा येवा   लक्ष्मी नामाभिधान, दर्शन जाहल्या न मिळे अन्न   लहानपणीं दुःख, मोठेपणीं सुख   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   शिष्यीण-शिष्यिणीशीं भक्तिः केव्हां मिळे गुरुमूर्ति   सुख   सहज बिल्वदळ गळे आणि व्याघास मुक्ति मिळे   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP