मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : उत्तरार्ध २|
तिलप्रात्र दानाचा विधिः

धर्मसिंधु - तिलप्रात्र दानाचा विधिः

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


यथाशक्ति कांस्यपात्न किंवा ताम्रपात्र घेऊन तिल व सुवर्ण घालून ' ममजन्म प्रभृति मरणान्तकृत नानाविध पाप प्रणाशार्थ तिलपात्रदानं करिष्ये ' असा संकल्प करुन ब्राह्मणाची पूजा करावी; व '' ममजन्मप्रभृतिं मरणांतं नानाविध पापनाशार्थे इदं तिलपात्रं ससुवर्ण सदक्षिणं अमुकशर्मणे तुभ्यं संप्रददे, तिलाःपुण्याः पवित्राश्च तिलाः सर्वकराः स्मृताः । शुक्ला वा यदिवा कृष्णा ऋषि गोत्रसमुद्भवाः ॥ यानि कानिच पापानि ब्रह्महत्या समानिच । तिलपात्रप्रदानेन मम पादं व्यपोहतु ॥ नमम '' असे मंत्र म्हणून ब्राह्मणाचे हातावर उदक घालावें. पुत्रादिकानें तर ' अस्य जन्म प्रभृति ' इत्यादि संकल्प व ' अस्यपापं व्यपोहतु ' असा मंत्र हे म्हणावे. ' ऐहिकामुष्मिकं यच्च सप्त जन्मार्जित ऋणं । तत्सर्व शुद्धि मायातु गामेकां ददतु मम ' असा ऋणधेनु दानाचा मंत्र ह्नणावा. इतर सर्व विधि सामान्य गोदानाप्रमाणें जाणावा. तो सामान्य गोदानाचा विधि द्वितीय परिच्छेदांत सांगितला आहे. '' मोक्षं देहिहषीकेश मोक्षं देहि जनार्दन । मोक्षधेनु प्रदानेन मुकुंदः प्रियतां मम '' असा मोक्ष धेनुदानाचा मंत्र ' आजन्मोपार्जित पापं मनोवा काय कर्भभिः ॥ तत्सर्व नाशमायातु गोप्रदानेन केशव ' असा पापधेनुदानाचा मंत्र जाण

N/A

References : N/A
Last Updated : March 03, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP