मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : उत्तरार्ध २|
अशौचीयास ज्ञान

धर्मसिंधु - अशौचीयास ज्ञान

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अशौचीयास एक अशौचित्वाचे ज्ञान असता दुसर्‍या अशौचित्वाचे ज्ञान याचे नाव संपात. यावरून असे होते की, पूर्वीच्या अशौचात जरी दुसरे अशौच झाले तथापि त्याचे ज्ञान जर पूर्वीच्या अशौचाच्या अंती होईल तर पूर्वाशौचाने ते अशौच निवृत्त होत नाही. कारण संपाताचा अभाव आहे. पूर्वत्व व परत्व ही उत्पत्तिक्रुत आहेत, ज्ञानकृत नाहीत. त्यावरून पूर्वी उत्पन्न झालेल्याचे ज्ञान पुढे उत्पन्न झालेल्याचे ज्ञानानंतर होईल तरी पूर्वी उत्पन्न झाल्यामुळे पुढे उत्पन्न झालेले मध्येच समजले तर निवृत्त होतेच. कारण संपातच ज्ञानकृत आहे. पूर्वत्वादिक ज्ञानकृत नाही असा सिद्धांत आहे. १० दिवसांच्या अशौचाच्या शेवटच्या रात्री निवृत होण्यास योग्य असे १० दिवसांचे अशौच प्राप्त झाल्यस २ दिवस अधिक धरावे. १० व्या रात्रीच्या चौथ्या प्रहरी निवृत्त होण्यास योग्य असे दहा दिवसांचे दुसरे अशौच प्राप्त झाल्यास ३ दिवस अधिक धरावे. १० दिवसांचे अशौचाच्या शेवटच्या रात्री अथवा चौथ्या प्रहरी निवृत्त होण्यास योग्य असे त्रिरात्राशौच प्राप्त झाल्यास पूर्वीच्या अशौचाने शुद्धि होते. २ दिवस अधिक धरण्याचे कारण नाही. याप्रमाणे निवृत्ति होण्यास योग्य अशी त्रिदिनादिक अशौचे परस्पर तिसर्‍या रात्री किंवा तिसर्‍या रात्रीच्या अंती प्राप्त झाल्यास पूर्वीच्या अशौचाने दुसर्‍याची शुद्धि होते. २ दिवस इत्यादिक अधिक धरण्याचे कारण नाही. अधिक धरलेले २।३ दिवस अशौच असता १० दिवसांचे अशौच प्राप्त झाल्यास पूर्वीच्या २ किंवा ३ दिवसांच्या अशौचाने ते निवृत्त होत नाही. अधिक धरलेल्या २ रात्री अशौचाने पक्षिणीची निवृत्ति होते. अधिक धरलेल्या त्रिरात्र अशौचाने दुसर्‍या त्रिरात्राची निवृत्ति होते.

N/A

References : N/A
Last Updated : March 03, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP