मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : उत्तरार्ध २|
१० दिवसांत दर्श प्राप्त झाल्यास

धर्मसिंधु - १० दिवसांत दर्श प्राप्त झाल्यास

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


पिंडदान इत्यादि कर्माचा आरंभ केला असतां मध्येंच दर्श प्राप्त झाला तर मातापिताव्यतिरिक्तांचे १० दिवसांचें सर्व कृत्य अपकर्षानें दर्श दिवशींच संपवावें. पण मातापितरांविषयीं तीन दिवसांत दर्श प्राप्त झाल्यास अपकर्ष करुं नये. तीन दिवसांनंतर दर्श प्राप्त झाल्यास मातापितरांचेंही सर्व कृत्य दर्श दिवशींच संपवावे, असें कांहीं ग्रंथकार म्हणतात. तीन दिवसांनंतरही दर्श प्राप्त झाल्यानें औरस पुत्रानें मातापितरांची तंत्नसमाप्ति म्हणजे अपकर्षानें कृत्य समाप्त करुं नये. असें काहीं ग्रंथकारांचें म्हणणें आहे. यासंबंधीं देशाचारानुरुप व्यवस्था करावी, असें निर्णयसिंधु इत्यादि ग्रंथकार म्हणतात. दैववशानें दर्शाचे पूर्वी पिंडदानादि तंत्न आरंभिलें नाहीं व दहन मात्र समंत्रक झालें तरी दर्श दिवशीं तंत्रसमाप्तीविषयीं नियम नाही, असें वाटतें. कारण दर्शानंतरच तंत्राचा आरंभ व समाप्ति होणार असल्यानें २ चंद्रांनी युक्त अशा कालीं कर्म करणारास पुनः अशौच प्राप्त होतें असा जो दोष सांगितला आहे त्याची प्राप्ति नाहीं. याप्रमाणें दर्शदिवशीं अपकर्ष करुन तंत्रसमाप्ति असतां अग्नि व पिंड देणारास १० दिवस अशौच आहेच. पुत्रादिक सपिंडांस तर निःसंशयच आहे. प्रेतास १० दिवसपर्यंत पिंड देऊन स्नान करितां भोजन केल्यास असपिंडानीं त्रिरात्र उपवास करावा. सपिंडानीं एक उपवास करावा. समजून स्नान व करितां भोजन केल्यास दुप्पट उपवास करावें. प्रेतकृत्य करणारानें अस्थिसंचयनापूर्वी स्त्रीसंग केल्यास चांद्रायण करावें. अस्थिसंचयनानंतर तीन कृच्छ्र करावे. इतर अशौचीयांस अस्थिसंचयनापूर्वी त्रिरात्र उपवास. त्यानंतर १ उपवास.

N/A

References : N/A
Last Updated : March 03, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP