Dictionaries | References
L

Lalitavistara.

Lalitavistara.;Lalita-vistara  
Variations : L. V. ; Lv.; Lalit.; Lalit

  |  
अत्यय   अधिवासना   अध्याशय   अध्याहारिणी   अनास्रव   अनुपनाह   अनुभव   अन्तर्जन   अभिज्ञात   अभिभवन   अभिसम्पराय   अभ्यवकॄ   अभ्युद्गत   अभ्युपागत   अमात्सर्यता   अमोघ   अमोघराज   अर्थक्रिया   अर्धपर्यङ्क   अलमार्य   अवनिःसरण   अवभासकर   अवयान   अवलोकनीय   अवृह   अशोक   अशोकभाण्ड   अशोकभाण्डक   अश्वदूत   अश्वराज   असमसम   असेचनक   असेचनीय   अस्तोभ   आकिंचन्यायतन   आजीवक   आतापिन्   आत्मनीय   आरागय   आराड   आवर्जन   आवर्जनीकृ   आसीतकी   आस्फानक   आहर्तृ   इङ्गा   इञ्जना   इन्द्रकेतु   इन्द्रजालिन्   इषुक्षेप   उग्रतेजस्   उत्कूलनिकूल   उत्तरा   उत्सङ्ग   उदानय   उद्भावन   उन्नत   उपनम्   उपनिःश्रित्य   उपपरीक्ष्   उपशामक   उपसंक्रमण   उपसंहर्तव्य   उपार्ध   उपासक   उरगसारचन्दन   उरुबिल्वाकल्प   उल्लापन   ऊर्णा   ऋद्धि   ऋद्धिपाद   ऋषिगुप्त   ऋषिपतन   ऋषिसाह्वय   एकाग्रमति   एवंगोत्र   एवंजाति   ऐरावण   ओजोपति   औदरिक   औपपादुक   कक्कुल   कङ्कर   कण्टक   कण्ठक   कनकमुनि   कनकाह्वय   कलहु   कवचित   कष्फिल   काकचिञ्चिक   काचलिन्दि   काचिLइन्दिक   काचिञ्चिक   काचिलिन्दि   काञ्चुकीय   काठिन्य   कात्यायनी   काम   कामगुण   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP