TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : उत्तरार्ध १|
जनक पित्याचें श्राद्ध

धर्मसिंधु - जनक पित्याचें श्राद्ध

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


जनक पित्याचें श्राद्ध

दत्तकानें तर जनक पित्याचा पुत्रादिक कोणी अधिकारी नसेल तर जनक पित्याचें श्राद्ध करावें व धनही घ्यावें. जनक पिता व पालक पिता, या उभयतांस संतति नसेल तर दत्तकानें उभयतांचेंही धन घ्यावें व उभयतांचें प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध करावें. दर्श, महालय इत्यादि दिवशीं दोघांही पित्यांचें श्राद्ध करावें. दोन्ही पित्रादिकांस निराळें पिंडदान करावें किंवा पित्रादिक दोघा दोघांच्या उद्देशानें एकेक पिंड द्यावा. याप्रमाणें दत्तकाच्या पुत्रांनींही दत्तकाचे जनक पित्यास पुत्रादिक नसेल तर आपला पिता, दोन पितामह, व दोन प्रपितामह यांचा उच्चार करुन दर्शादि श्राद्ध करावें. त्याचप्रमाणें धनही घ्यावें. तसेंच दत्तकाच्या पौत्रांनींही त्याच्या जनक पित्याच्या कुलांमध्यें प्रपितामहास पुत्रादिक नसेल तर एक पिता व एक पितामह यांचा उच्चार करुन दोन प्रपितामहांचा उच्चार करुन दर्शादि श्राद्ध करावें; व प्रपितामहाचें धनही घ्यावें. कारण जनक पित्यापासून मागचे जे तीन पुरुश त्यांच्या स्वस्त्रियांस अपत्य नसेल तर दत्तकानें व त्याच्या पुत्रादिकांनीं तीन पुरुषांस पिंड देऊन त्यांचें धन घ्यावें व एका पिंडाचे ठायीं दत्तक घेणारा पिता व जनक पिता, या दोघांचा उच्चार करावा. याप्रमाणें तिसर्‍या पुरुषापर्यंत जाणावें, इत्यादि लौगाक्षि इ० स्मृतिवचन आहे. जनक पिता व पालक पिता, या उभयतांसही पुत्रादि संतति असेल तर दत्तकानें दोघांचेंही अंत्यकर्म व वार्षिकादि श्राद्ध करुं नये. पालक पित्यास औरस पुत्र असेल व त्या औरस पुत्रापासून दत्तक विभक्त असेल तर त्यांनीं पालक पिता इत्यादि पार्वणीच्या उद्देशानें दर्शमहालयादि श्राद्ध मात्र करावें. विभक्त नसल्यास औरस पुत्रानें केलेल्या दर्शादि श्राद्धानेंच दत्तकाची दर्शादि श्राद्धसिद्धि होईल असें वाटतें.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-06-28T05:54:56.2830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मुलाम्मा

  • पु. धातुमार्जनम ; एका धातूच्या पदार्थावर दुसर्‍या धातूच्या रसाचा दिलेला पातळ थर ; सोनें , रुपें इ० चें इतर धातूच्या वस्तूवर दिलेलें पाणी . मुलाम्याचें नाणें । तुका म्हणे नव्हे सोनें । - तुगा . [ अर . मुलम्मअ ] मुलामगिरी - स्त्री . मुलाम्याची कृति . - वि . मुलाम्याचा . सेवकास मुलामगिरी हत्यारें यांची आवड फार आहे . - पेदसमा ५२ . मुलामी , म्मी - वि . 
  • मुलामा दिलेला ; सोन्याचांदीचें पाणी दिलेला . 
  • दिखाऊ ; दिसण्यांत मात्र चांगला असा . 
RANDOM WORD

Did you know?

In Hinduism, are women and men treated as equals?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.