TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : उत्तरार्ध १|
पितृव्याचें वार्षिक श्राद्ध

धर्मसिंधु - पितृव्याचें वार्षिक श्राद्ध

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


पितृव्याचें वार्षिक श्राद्ध

जेव्हां मातेचें वार्षिक श्राद्ध, पुत्ररहित मातामहाचें वार्षिक श्राद्ध अथवा अपुत्र पितृव्याचें वार्षिक श्राद्ध करण्याचा प्रसंग येईल तेव्हां क्रमानें "मातापितामही प्रपितामहीनां, मातामह मातृपितामह मातृपितामहानां; पितृव्य पितामह प्रपितामहानाम्" असा उद्देश करावा. "आपणास शक्ति नाहीं" इत्यादि कारणानें जेव्हां पिता इत्यादिकांनीं पुत्राची योजना केली असेल तेव्हां पिता इत्यादिकांनीं करावयास योग्य असलेलें श्राद्ध पिता इत्यादिकांचा प्रतिनिधी होऊन तो श्राद्ध करितो म्हणून त्या वेळीं "पितुः अमुकशर्मणो यजमानस्य पितृपितामह प्रपितामहानाम्" याप्रमाणें जसें श्राद्ध असेल तसा उद्देश करावा. बंधु अविभक्त असतील तर सर्व पितृकृत्यांत वडील बंधूसच अधिकार आहे. विभक्त असतील तर पृथक्‌ पृथक्‌ अधिकार आहे. सापत्‍न भ्राता ज्येष्ठ असला तरी कनिष्ठानेंच आपल्या मातेचें वार्षिक श्राद्ध व अन्वष्टक्यादि श्राद्ध करावें. पिता, पितामह हे जिवंत असतां उभयतां संन्यासी असतील तर पितामहाचें जें पित्रादिक त्यांस उद्देशून नांदीश्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध किंवा दर्शादि श्राद्ध करावें. पिता, पितामह व प्रपितामह हे तीनही जिवंत असतां व संन्यासी असतां कोणतेंही श्राद्ध करुं नये. वृद्ध प्रपितामहादिकांस उद्देशून श्राद्ध करावें, असें कित्येक ग्रंथकार म्हणतात. पिता मृत व पितामह जिवंत असतां पिता व पितामहाचे पलीकडे दोन या तिघांस उद्देशून श्राद्ध करावें. याचप्रमाणें पिता व पितामह मृत आणि प्रपितामह जिंवत असतां असेंच जाणावें.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-06-28T05:46:09.2970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

phosphomolybdate pigments

  • पु./अ.व. फॉस्फोमॉलिब्डेट वर्णक 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणतीही ही पूजा करण्याआधी संकल्प कां करावा?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site