TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : उत्तरार्ध १|
श्राद्धादिकांचे अधिकारी निर्णय.

धर्मसिंधु - श्राद्धादिकांचे अधिकारी निर्णय.

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


श्राद्धादिकांचे अधिकारी यांचा निर्णय.

सांवत्सरिकादिक श्राद्धें व दहन इत्यादिक और्ध्वदेहिक क्रिया कर्तव्य असतां औरस पुत्र मुख्य अधिकारी; औरस पुत्र बहुत असतील तर ज्येष्ठ पुत्रच अधिकारी. ज्येष्ठ पुत्राचा अभाव असेल, तो सन्निध नसेल किंवा पातित्यादि करणानें त्यास अधिकार नसेल, तर ज्येष्ठाहून कनिष्ठ अधिकारी समजावा. ज्येष्ठ पुत्र सन्निध नसतां सर्वत्र कनिष्ठ पुत्रच अधिकारी. मध्यम अधिकारी नाहींत असे जे म्हणतात तें निर्मूल आहे. पुत्र विभक्त असतील तर कनिष्ठापासून धन घेऊन ज्येष्ठ पुत्रानेंच सपिंडीकरणापर्यंत क्रिया करावी. सांवत्सरिकादि श्राद्ध निरनिराळें करावें. अविभक्तपणा असेल तर सांवत्सरिकादिक श्राद्ध एकानेंच करावें. एकानें केलें असतांही सर्व फलभागी होतात. म्हणून सर्व पुत्रांनीं ब्रह्मचर्य, परान्नवर्जन इत्यादि नियम धारण करावेत. पुत्र एकाच देशांत राहात नसतील व देशांतरीं किंवा दुसर्‍या घरीं राहातील तर त्या अविभक्तांनीं निराळेंच वार्षिकादिक श्राद्ध करावें. ज्येष्ठ सन्निध नसल्यामुळें कनिष्ठानें दहन इत्यादिक केलें असल्यास कनिष्ठानें षोडश श्राद्धापर्यंतच क्रिया करावी. सपिंडीकरण करुं नये. एक वर्षपर्यंत ज्येष्ठ भ्रात्याची वाट पहावी. एक वर्षाचे आंत ज्ञात झाल्यास ज्येष्ठानेंच सपिंडी करावी. तसें नसेल तर वर्षांतीं कनिष्ठानेंही करावी. वर्षाच्या पूर्वी पुत्रावांचून इतरानें मासिक, अनुमासिक इत्यादि क्रिया केली असली तरी पुत्रानें ती पुनः करावी. याचप्रमाणें कनिष्ठ पुत्रानें केली असली तरी ज्येष्ठ पुत्रानें पुनः करावी. याविषयीं विशेष निर्णय पुढें सांगूं.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-06-28T05:52:00.5400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

phase measurement

  • प्रावस्था मापन 
RANDOM WORD

Did you know?

देव्हार्‍यात कोणत्या दिशेला दिव्याची वात असावी, त्याचे फायदे तोटे काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site