मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ४|
देवयज्ञादि चार यज्ञ

धर्मसिंधु - देवयज्ञादि चार यज्ञ

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


"देवयज्ञेन यक्ष्ये" याप्रमाणें संकल्प करुन अग्नीच्या भोंवतीं परिषिंचन केल्यावर "देवेभ्यः स्वाहा" या मंत्रानें अग्नीमध्यें आहुति देऊन उत्तरपरिषेक करावा. प्राचीनावीती करुन "पितृयज्ञेन यक्ष्ये" असा संकल्प करुन दक्षिणभागीं भूमीवर "पितृभ्यः स्वधास्तु" अशी आहुति देऊन त्याग करुन परिषेचन करावें. यज्ञोपवीती करुन उदकाला स्पर्श करुन "भूतयज्ञेन यक्ष्ये भूतेभ्यो नमः" अशी भूमीवर आहुति देऊन परिषिंचन करावें. निवीती करुन "मनुष्ययज्ञेन यक्ष्ये" असा संकल्प म्हणून उक्तप्रमान अन्न "मनुष्येभ्योहंत०" या मंत्रानें द्यावें. सर्व यज्ञांमध्यें आदि व अंत यांच्या ठिकाणीं क्रमानें ’विद्युदसि०’ आणि ’वृष्टिरसि०’ या मंत्रांचा पाठ तैत्तिरीयशाखी बहुधा करतात. बलिहरणांतून अवशिष्ट राहिलेलें अन्न घराच्या अंगणामध्यें जाऊन "ये भूताः प्रचरन्ति०" या मंत्रानें आकाशांत उडवावें. नंतर जसा आचार असेल त्याप्रमाणें श्वान, वायस इत्यादिकांना बलि द्यावा.

N/A

References : N/A
Last Updated : June 25, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP