मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीयपरिच्छेद : पूर्वार्ध १|
दृष्टिदोषरक्षाविधि

धर्मसिंधु - दृष्टिदोषरक्षाविधि

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.
This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


बालकाला जर कोणाची दृष्ट लागली आहे, असें अनुभवाला आलें तर,

’वासुदेवो जगन्नाथ :.......तद्रक्षाभूषितं शिशुम् ॥’

इत्यादि मंत्रानें भस्म मंत्रून तें बालकाच्या मस्तकाला, कपाळाला वगैरे यथाविधि लावून त्याला विभूषित करावें. याच बाबतींत प्रयोगसागरांत जो दुसरा एक प्रकार सांगितला आहे, तो असा :-

’रक्ष रक्ष महादेव नीलग्रीव जटाधर ।

ग्रहैस्तु सहितो रक्ष मुञ्च मुञ्च कुमारकम् ॥’

हा मंत्र भूर्जपत्रावर (पञ्चगन्धानें) लिहून बालकाच्या दंडांत बांधावा. बालक जर फार रडत असेल, तर त्याच्या परिहारार्थ मयूखांत जो मंत्र सांगितला आहे, तो येणेंप्रमाणें :-’सहा कोनांचें यंत्र काढून त्याच्या प्रत्येक कोनांत ’र्‍हीं हें अक्षर लिहावें. यंत्राच्या मध्यावर मुलाचें नांव लिहावें व

’ॐ लुलुवस्वाहा’

या मंत्राचीं सहा अक्षरें प्रत्येक कोनांत एकेक याप्रमाणें लिहावींत. त्या सहा अक्षरांच्या बाहेरुन येतील अशीं रथचक्रासारखीं दोन वर्तुळें काढावींत व वर्तुळांच्या बाहेर तोंडें केलेले असे (सहा) अर्धचन्द्र (प्रत्येक कोनावर) काढावेत. नंतर त्या यंत्राची पञ्चोपचारें पूजा करुन, तें बालकाच्या हाताला बांधावें. बालग्रहशान्ति, बालग्रहांचीं स्तोत्रें वगैरे शान्तिकमलाकर व शान्तिमयूख या ग्रंथांत पहावींत.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 17, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP