मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीयपरिच्छेद : पूर्वार्ध १|
पांचवी व सहावी पूजन

धर्मसिंधु - पांचवी व सहावी पूजन

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.
This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


पांचव्या व सहाव्या दिवशीं ’जन्मदा’ नांवाच्या देवतांचें पूजन करावें तें पुढीलप्रमाणें:- रात्रीच्या पहिल्या प्रहरीं पित्यादिकांनीं स्नान करुन आचमन केल्यावर देशकालादिकांचा उच्चार करावा आणि ’अस्य शिशोः समातृकस्यायुरारोग्यप्राप्ति सकलानिष्टशान्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विघ्नेशस्य जन्मदानां जीवन्त्यपरनाम्न्याः षष्ठीदेव्याः शस्त्रगर्भाभगवत्याश्च पूजनं करिष्ये’

असा संकल्प करुन तांदुळाच्या राशीवर गणपति व जन्मदादेवी यांचें नाममंत्रानें आवाहन करावें तें असें:-

’आयाहि वरदा देवि महाषष्ठीति विश्रुते ।

शक्तिभिः सह बालं मे रक्ष जागर वासरे ॥’

भगवतीचें आवाहन नाममंत्रानें करावें आणि

’शक्तिस्त्वं सर्व देवानां लोकानां हितकारिणी ।

मातर्बालमिमं रक्ष महाषष्ठि नमोस्तु ते ॥’

या मंत्रानें षोडशोपचारें पूजा करावी, आणि नंतर

लम्बोदर महाभाग सर्वोपद्रवनाशन ।

त्वत्प्रसादादविघ्नेश चिरंजीवतु बालकः ॥

जननीसर्वभूतानां बालानां च विशेषतः ।

नारायणीस्वरुपेण बालं मे रक्ष सर्वदा ॥

प्रेतभूतपिशाचेभ्यो शाकिनीडाकिनीषु च ।

मातेव रक्ष बालं मे श्वापदे पन्नगेषु च ॥

गौरीपुत्रो यथा स्कन्दः शिशुत्वे रक्षितः पुरा ।

तथा ममाप्ययं बालः षष्ठिके रक्ष्यतां नमः ॥’

अशी प्रार्थना करुन ब्राह्मणांना दक्षिणादि द्यावींत. रात्रीं जागरण करावें. पांचवीच्या व सहावीच्या संबंधानें दान देण्याघेण्यांत दोष नाहीं. दहाव्या दिवशीं बलिदान करुन, आप्तेष्टांना अन्नदान करावें.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 12, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP