मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|नक्षत्र जनन शांती|
महागणपती पूजनम्

महागणपती पूजनम्

मूळ, आश्लेषा आणि ज्येष्ठा नक्षत्राच्या कोणत्याही चरणावर जन्मलेल्या बालकाची ब्राम्हणाकडून मंदिरात शांती करून घ्यावी.
Performing yagna to the birth star will help the people to safeguard the life from worries and bad days.


महागणपती पूजनम्

पुण्याहवाचनाच्या पाटावरील तांदुळाच्या ढिगावर ठेवलेल्या सुपारीस महागणपती समजून त्याची पूजा करावी. आवहनाचा मंत्र

हे हेरंब त्वमेह्येहि अंबिका त्र्यंबकात्मज । सिद्धि बुद्धि युतत्र्यक्ष सर्व लौकेक पूजित । श्री महागणपतये नमः । ध्यायामि ।

(गणपतीस नमस्कार करावा.)

श्री महागणपतये नमः । पादयोः पाद्यं समर्पयामि ।

एक पळी पाणी गणपतीस घालावे.

श्री महागणपतये नमः । अर्घ्यं समर्पयामि ।

गंध अक्षता फूल मिश्रित पाणी गणपतीस घालावे.

श्री महागणपतये नमः । आचमनीयं समर्पयामि ।

एक पळी पाणी गणपतीस घालावे.

श्री महागणपतये नमः । स्नानीयं समर्पयामि ।

एक पळी पाणी गणपतीस घालावे.

श्री महागणपतये नमः । सुप्रतिष्ठितमस्तु । श्री महागणपतये नमः । वस्त्रोपवस्त्रार्थे प्रत्यक्ष वस्त्रं / कार्पास वस्त्रं / अक्षतां

यापैकी जे असेल ते

सर्मपयामि ।

श्री महागणपतये नमः । यज्ञोपवीतं समर्पयामि ।

गणपतीस जान्हवे घालावे

श्री महागणपतये नमः । विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि ।

गंध लावावे.

श्री महागणपतये नमः । अलंकारार्थे अक्षतां समर्पयामि । श्री महागणपतये नमः । ऋद्धि सिद्धिभ्यां नमः । हरिद्रां कुंकुमम् सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि ।

यजमान पत्‍नीने गणपतीस हळद-कुंकू वाहावे.

श्री महागणपतये नमः । सिंदुरं नानापरिमलं द्रव्याणि च समर्पयामि ।

गणपतीस शेंदूर गुलाल वगैरे वाहावे.

श्री महागणपतये नमः । ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि दूर्वांकुरांश्च समर्पयामि । श्री महागणपतये नमः ।

धूपं समर्पयामि । श्री महागणपतये नमः । दीपं समर्पयामि । श्री महागणपतये नमः । नैवेद्यार्थे गुडखाद्य नैवेद्यं समर्पयामि ।

गणपतीस उदबत्ती, नीरांजन ओवाळून गूळ खोबर्‍याचा नैवेद्य दाखवावा.

ॐ प्राणाय नमः। अपानाय नमः। व्यानाय नमः । उदानाय नमः । समानाय नमः ।

ब्रह्मणे नमः । नैवेद्यमध्ये प्राशनार्थे पानीयं समर्पयामि

एक पळी पाणी सोडावे

पुनर्नैवेद्यं ।

ॐ प्राणाय नमः। अपानाय नमः। व्यानाय नमः । उदानाय नमः । समानाय नमः । ब्रह्मणे नमः ।

गूळखोबर्‍याभोवती दोन वेळा पाणी सोडावे. त्यानंतर हातावरून तीन वेळा पाणी सोडावे.

उत्तरापोशनं समर्पयामि । हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि । मुख प्रक्षालनं समर्पयामि । करोद्वर्तनार्थे चंदनं समर्पयामि ।

फुलाला गंध लावून ते फूल वाहावे.

मुखवासार्थे पूगीफल तांबुलं सुवर्णनिश्क्रय दक्षिणां समर्पयामि ।

एका विड्यावर पाणी सोडावे.

नमस्करोमि ।

नमस्कार करावा.

श्री महागणपतये नमः । मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि ।

एक फूल वाहावे. यानंतर गणपतीची हात जोडून प्रार्थना करावी ती अशी -

नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णुरूपाय ते नमः । नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः । कार्यं मे सिद्धिमायातु प्रसन्ने त्वयि धातरि ।

विघ्नानि नाशमायांतु सर्वाणि सुरनायक । श्री महागणपतये नमः । प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि ।

नमस्कार करावा.

अनेन कृतपूजनेन विघ्नहर्ता महागणपतिः प्रीयतां ।

हातावरून पाणी सोडावे.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP