मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|नक्षत्र जनन शांती|
आचार्य-विभूति धारणम्

आचार्य-विभूति धारणम्

मूळ, आश्लेषा आणि ज्येष्ठा नक्षत्राच्या कोणत्याही चरणावर जन्मलेल्या बालकाची ब्राम्हणाकडून मंदिरात शांती करून घ्यावी.
Performing yagna to the birth star will help the people to safeguard the life from worries and bad days.


आचार्य-विभूति धारणम्‍

१. जमदग्ने नमः । ललाटे

( कपाळास )

२. कश्यपाय नमः । कंठे

( गळ्याला )

३. अगस्तये नमः । नाभौ

( बेंबीला )

४. देवेभ्यो नमः । दक्षिण स्कंधे

( उजव्या खांद्यास )

५. इंद्राय नमः । वाम स्कंधे

( डाव्या खांद्यास )

६. पर्जन्याय नमः । शिरसि

( मस्तकास )

अग्नीची प्रार्थना

यानंतर अग्नीची प्रार्थना करावी ती अशी -

औं च मे स्वरश्च मे यज्ञोपचते नमश्च । येत्ते न्यूनं तस्मैत उपयत्तेति रिक्तं तस्मैते नमः । अग्नये नमः । औं स्वस्तिं श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां बुद्धि श्रियं बलं । आयुष्यं तेजं आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन । देहि मे हव्यवाहन । देहि मे हव्यवाहन । प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‍ । स्मरणादेव तद्‍विष्णोः संपूर्णस्या दिति श्रुतिः । प्रायचित्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‍ । कृष्ण । कृष्ण । कृष्ण । गोपालकृष्ना । अनेन मयाकृतेन देशकालादि अनुसारतः कृत मूल (आश्‍लेषा/ज्येष्ठ ) जननशांति होमहवनाख्येन कर्मणा भगवान अग्नि नारायण स्वरुपी परमेश्वरः प्रीयताम्‍ न मम ।

उदक सोडावे.

आचार्य पवित्रं त्यागः । द्विराचम्य ।

आचार्यांनी बोटातील पवित्र काढावे व आचमन करावे.

स्थापित देवता उत्तर पूजनम्‍

स्थापन केलेल्या शिख्यादि देवता व नवग्रह यांची उत्तर पूजा करून घ्यावी.

संकल्प - अस्मिन्‍ कृत सनवग्रहमख मूल (आश्‍लेषा/ज्येष्ठा ) जननशांत्याख्यस्य कर्मणः स्थापित देवतां उत्तराराधनम्‍ करिष्ये ।

उदक सोडावे.

आवाहित देवताभ्यो नमः । सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि । धूपं दीपं समर्पयामि । नैवेद्यार्थे यथा संपादित नैवेद्यं समर्पयामि ।

अशा रीतीने स्थापन केलेल्या नवग्रह व नक्षत्र देवतांची उत्तर पूजा करावी. पेढ्यांचा किंवा अन्य पदार्थांचा नैवेद्य दाखवावा. मूळ नक्षत्रासाठी देवतांना खिचडीचा नैवेद्य दाखवावा.

त्यानंतर त्या ठिकाणी स्थापन केलेल्या सर्व कलशातील पाणी ताम्हणात काढावे व त्या पाण्याचा यजमान कुटुंबियांवर अभिषेक करावा.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP