मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|नक्षत्र जनन शांती|
२४ नक्षत्रे व नक्षत्र देवता

२४ नक्षत्रे व नक्षत्र देवता

मूळ, आश्लेषा आणि ज्येष्ठा नक्षत्राच्या कोणत्याही चरणावर जन्मलेल्या बालकाची ब्राम्हणाकडून मंदिरात शांती करून घ्यावी.
Performing yagna to the birth star will help the people to safeguard the life from worries and bad days.


२४ नक्षत्रे

१. उत्तराषाढायै नमः । उत्तराषाढां आवाहयामि । २. श्रवणाय नमः श्रवणं आवाहयामि । ३. धनिष्ठायै नमः। धनिष्ठां आवाहयामि ४. शततारकायै नमः। शततारकां आवाहयामि ।

५. पूर्वाभाद्रपदायै नमः । पुर्वाभाद्रपदां आवाहयामि । ६. उत्तराभाद्रपदायै नमः । उत्तराभाद्रपदां आवाहयामि । ७. रेवत्यै नमः । रेवतीं आवाहयामि ८. अश्विन्यै नमः। अश्विनीं आवाहयामि । ९. भरण्यै नमः। भरणीं आवाहयामि ।

१०. कृत्तिकायै नमः। कृत्तिकां आवाहयामि । ११. रोहिण्यै नमः रोहिणीं आवाहयामि । १२. मृगशीर्षाय नमः। मृगशीर्षं आवाहयामि । १३. आर्दायै नमः। आर्द्रां आवाहयामि ।

१४. पुनर्वसवे नमः । पुनर्वसुं आवाहयामि । १५. पुष्पाय नमः। पुष्पं आवाहयामि । १६. आश्लेषायै नमः। आश्लेषां आवाहयामि । १७. मघायै नमः मघां आवाहयामि ।

१८. पूर्वाये नमः। पूर्वां आवाहयामि । २२. स्वात्यै नमः। स्वातीं आवाहयामि । २३. विशाखायै नमः । विशाखां आवाहयामि । २४. अनुराधायै नमः । अनुराधां आवाहयामि ।

( किंवा वरील नक्षत्रांच्या २४ नक्षत्रदेवता )

१. विश्वेभ्यो देवभ्यो नमः । विश्वान्‍ आवाहयामि । २. विष्णवे नमः । विष्णुं आवाहयामि । ३. वसवे नमः । वसुन् आवाहयामि । ४. वरूणाय नम:

वरूणं आवाहयामि । ५. अजैकपादाय नमः। अजैकपादं आवाहयामि । ६. अहिर्बुध्न्याय नमः। अहिर्बुध्न्यं आवाहयामि । ७. पूष्णे नमः। पूषणं आवाहयामि । ८. अश्विभ्यां नमः। अश्विनौ आवाहयामि । ९. यमाय नमः । यमं आवाहयामि । १०. अग्नेय नमः । अग्निं आवाहयामि । ११. प्रजापतये नमः । प्रजापतिं आवाहयामि । सोमाय नमः। सोमं आवाहयामि । १३. रुद्राय नमः । रुद्रं आवाहयामि । १४. अदितये नमः । अदितिं आवाहयामि । १५. बृहस्पतये नमः । बृहस्पतिं आवाहयामि । १६. सर्पेभ्यो नमः । सर्पान्‍ आवाहयामि । १७. पितृभ्यो नमः । पितृन्‍ आवाहयामि । १८. भगाय नमः । भगं आवाहयामि । १९. अर्यमणे नमः । अर्यमणं आवाहयामि । २०. सवित्रे नमः । सवितारं आवाहयामि । २१ त्वष्ट्रे नमः। त्वष्टारं आवाहयामि । २२. वायवे नमः। वायुं आवाहयामि । २३. इंद्राग्नीभ्यो नमः । इंद्राग्नी आवाहयामि । २४ मित्राय नमः । मित्रं आवाहयामि ।

यानंतर अष्ट दिक्पाल देवता स्थापन कराव्यात.

१. इंद्राय नमः । इंद्रं आवाहयामि । २. अग्नेय नमः । अग्निं आवाहयामि । ३. यमाय नमः । यमं आवाहयामि । ४. निऋतये नमः । निऋतिं आवाहयामि । ५. वरुणाय नमः। वरुणं आवाहयामि. । ६. वायवे नमः । वायुं आवाहयामि । ७. सोमाय नमः । सोम आवाहयामि । ८. ईशानाय नमः । ईशानं आवाहयामि ।

( वरील सर्व आवाहित देवतांची षोडशोपचारे पूजा करावी. )

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP