मराठी मुख्य सूची|भारतीय शास्त्रे|वैद्यक शास्त्र|व्याधिविनिश्चय : उत्तरार्ध| खण्ड दुसरा| मज्जवह, शुक्रवह, मलवह स्त्रोतसें|
वात निग्रहज उदावर्त

पुरीषवह स्त्रोतस - वात निग्रहज उदावर्त

धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चतुर्विध पुरूषार्थांच्या प्राप्तीकरितां आरोग्य हे अत्यंत आवश्यक असते.


अधो वातस्यरोधेन गुल्मोदावर्तरुक्क्लमा: ।  क्        क्
वातमूत्रशकृत्संगदृष्टयग्निवधहृद्‍गदा: ॥२॥
वा. सू. ४/२ पान ५३

सडो विण्मूत्रवातानांमाध्मानं वेदना क्लम: ।
जठरे वाताजाश्चान्ये रोगा: स्युर्वतिनिग्रहात ॥१२॥
च. मू. ७-१२ पान १०३

गुद मार्गानें सरणार्‍या वायूचा रोध केला असतां आध्मान, शूल, वातमूत्र पुरीषांचा अवरोध, क्लम, उदावर्त, गुल्म, नेत्रदोष अग्निमांद्य, हृद्‍रोग, असे विकार होतात.

चिकित्सा

स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च ।
पानानि बस्तयश्चैव शस्ते वातानुलोमनम् ॥
च. सू. ७-१३ पान १०३

पुरीषनिग्रज उदावर्ताप्रमाणें चिकित्सा करावी. अनुवासन बास्तीचा वापर करावा.

N/A

References : N/A
Last Updated : August 08, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP