TransLiteral Foundation

कबीरस्तव

मोरोपंत हे जरी संत नव्हते, तरी सदाचरणी, सच्छील असे ते एक विद्वान् गृहस्थाश्रमी होते.


कबीरस्तव
( गीतिवृत्त )

श्रीराम याचि नामीं, न म्हणुनि अल्ला खुदा नबी, रमला.
झाला पुष्पें तुळसी; स्तवितां तारील तो कबीर मला. ॥१॥
जी विषयवासना ती, ज्याच्या ज्ञानानळें न, बी, राहे;
स्तविन, यथामति, मींही; संत स्तविती सदा कबीरा हे. ॥२॥
श्रीरामभक्त मोठा ज्ञानी वाटे कबीर हित मातें;
दोहा तो रविच गमे; हरिल तयाचा अबीरहि तमातें. ॥३॥
शक्राचें औदार्यें करि, चिंतुनि ज्यास, ‘ हाय हाय ’ वन.
रामानंदानुग्रह रामप्रभु ज्या सहाय, हा यवन. ॥४॥
परमचमत्कारवती, साधुवता, श्रुति जशा, तशा उक्ती
ज्याच्या, ब्रह्मज्ञानामळमौक्तिकरत्नगर्भिता शुक्ती. ॥५॥
ज्याची ‘ निमिषहि राम न विसरेन ’ अशी अजी प्रतिज्ञा ते.
शकति कराया, होवुनि रोमांचिततनु, न जीप्रति ज्ञाते. ॥६॥
भंडारा करणें, हें व्यसन, गळां घालिती बळेंचि खल.
वात्सल्यें अपवाद प्रभु हरि आपण, जसा जळें चिखल. ॥७॥
जें तत्काळ निरसितें ज्ञानमहातेज भव - तमाला, तें,
तातधन तसें, झालें संप्राप्त कबीरसुत कमालातें. ॥८॥
धन्या सुमति कमाली, उपजत हरिभक्तिमाधुरी तिस, ती.
कवि म्हणति कबीराची मूर्तिमती होय साधुरीति सती. ॥९॥
श्रीज्ञाननामदेवाहि मानवले त्याहि बहु कमालीला;
गायिल मयूर जड किति साधूंच्या, विष्णुच्या समा, लीला ? ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:53:37.0770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

goods-in-process

 • स्त्री./अ.व. प्रक्रियांतर्गत वस्तू 
RANDOM WORD

Did you know?

तत्वाचे विचार तर्कशात्राप्रमानॆ प्रमाणे नीट मांडणे म्हणजे वाद. यांचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.