TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

उपदेशसाहस्री - उपदेश ५

भारतीय संस्कृतिच्या विकासात आद्य शंकराचार्यांचे विशेष योगदान आहे.


उपदेश ५
मूत्राशञ्को यथोदञ्को नाग्रहीदमृतं मुनिः । कर्मनाशभयाज् जन्तोरात्मज्ञानाग्रहस्तथा ॥
बुद्धिस्थश्चलतीवात्मा ध्यायतीव च दृश्यते ।  नौगतस्य यथा वृक्षास्तद्वत् संसारविभ्रमः ॥
नौस्थस्य प्रातिलोम्येन नगानां गमनं यथा । आत्मनः संसृतिस्तद्वद् ध्यायतीवेति हि श्रुतिः ॥
चैतन्यप्रतिबिम्बेन व्याप्तो बोधो हि जायते । बुद्धेः शब्दादिनिर्भासस्तेन मोमुह्यते जगत् ॥
चैतन्याभासताहमस्तादर्थ्यं च तदस्य यत् । इदमंशप्रहाणे न परः सोऽनुभवो भवेत् ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:20.3970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ज्‍याचे मनीं कपट, त्‍याचें होतें तळपट

  • जो मनुष्‍य कपटाचें वर्तन करतो त्‍याचा शेवटी घात झाल्‍याशिवाय राहात नाही. कपटाची कृत्‍ये काही काळ जरी अपकारक झाली नाहीत तरी पापाचा धडा केव्हां तरी भरून कपटकृत्‍ये उघडकीस येऊन ती माणसाला धुळीस मिळविल्‍याशिवाय राहात नाहीत. तु०-नाधर्मश्र्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव। शनैरावर्तभानस्‍तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति।। 
RANDOM WORD

Did you know?

’ एकोद्दिष्ट श्राद्ध ’ बद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.