TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

उपदेशसाहस्री - उपदेश २

भारतीय संस्कृतिच्या विकासात आद्य शंकराचार्यांचे विशेष योगदान आहे.


उपदेश २
प्रैषेद्धुमशक्यत्वान् नेति नेतीति शेषितम् । इदं नाहमिदं नाहमित्यद्धा प्रतिपद्यते ॥
इदंधीरिदमात्मोत्था वाचारम्भञगोचरा । निषिद्धात्मोद्भवत्वात् सा न पुनर्मानतां व्रजेत् ॥
पूर्वबुद्धिमबाधित्वा नोत्तरा जायते मतिः । दृषिरेकः स्वयंसिद्धः फलत्वात् स न  बाध्यते ॥
इदंवनमतिक्रम्य शोकमोहादिदूषितम् । वनाद् गन्धारको यद्वत् स्वमात्मानं प्रपद्यते ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:20.2570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आहित

  • a  Fixed, set, established. 
  • वि. ठेवलेलें ; स्थापित केलेलें ; बसविलेलें ; आधान केलेलें . [ सं . आ + धा - हित ] 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणता शब्द योग्य आहे ? नखाला जिव्हारी लागणे की जिव्हाळी लागणे?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site