TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

मे २१ - साधन

महाराजांचे प्रवचन वाचले की वाटते , श्रीमहाराजांनी हे माझ्याचसाठी लिहिलेले आहे .


अट्टाहासाने नामस्मरण करावे.

नामाइतके सूक्ष्म आणि स्थूल साधन नाही . एखादी गोष्ट अगदी कळकळीने सांगायची झाली म्हणजे ‘ अगदी बेंबीच्या देठापासून सांगतो ’ असे आपण म्हणतो . त्याप्रमाणे नामही बेंबीच्या देठापासून घ्यावे , कारण सर्व वासनांचा उगम तिथेच आहे . आपण नामाची वस्ती तिथे ठेवून दिली म्हणजे आपोआप वासनाक्षय होईल . उगीच वरवर नामस्मरण करु नये . ते अट्टाहासाने आणि अंत :करणपूर्वक घ्यावे , यातच खरे हित आहे . आता वासनाच मेली तर आम्ही विषय कसे भोगू , याची नाही काळजी करु .

भगवंताची सत्ता जाणली की त्याला सहज जाणता येते . जो जाणेल भगवंत त्याला म्हणवे संत . आपण खेड्यात गेलो की तिथले सभ्य आणि प्रतिष्ठित कोण त्याची चौकशी करतो . पाटील आम्हाला दिसतो , लोक सांगतात , म्हणून आम्ही त्याची भेट घेऊ शकतो . पण परमात्मा निर्गुण , निराकार , त्याची ओळख कशी करुन घ्यावी कळत नाही . आम्हाला कळत नाहीत त्या सर्वच गोष्टी आम्ही कधी खोट्या मानतो का ? आपल्याला असणारी तळमळ ही भगवंताची म्हणजे पूर्णत्वाची तळमळ आहे . नास्तिकाचासुध्दा पूर्णत्वाकडे ओढा असतो . तेव्हा या तळमळीला हेच औषध आहे . कोणतीही गोष्ट तळमळीवाचून चांगली होत नाही . प्रत्येक जीवाला तळमळ आहे खरी , पण ती कशासाठी हवी ते चुकले . ती तळमळ विषयाकडे गेल्याने जीवाला खरे समाधान मिळत नाही . आपला जन्म वासनेत होतो , म्हणून वासनातृप्तीची तळमळ स्वाभाविक लागते . तिकडून काढून ती भगवंताकडे लावणे , यात माणसाची खरी कर्तबगारी आहे . काय केले तर मी भगवंताचा होईन , अशी तळमळ लागावी . ती न लागली तर आपले चुकले . वासनेच्या मागे जाणारी तळमळ भगवंताकडे लावण्यासाठीच सगळी साधने आहेत . तळमळ निर्माण झाली की भगवंत हात देतो .

जगामध्ये असे कोणतेही दु :ख नाही , की जे भगवंताच्या आनंदाला विरजण घालील . प्रत्येकाला आनंद पाहिजे आहे , आनंद हेच भगवंताचे स्वरुप आहे . म्हणून मुळामध्ये असलेली गोडी आपण अभ्यासाने वाढवावी . भगवंत जर आपले मूळ स्वरुप आहे , तर मग त्याचा अभ्यास करण्याचे काय प्रयोजन ? तर त्याचे कारण हेच , की आपल्याला भगवंताची विस्मृती झाली आहे . भगवंत हा प्रेममूर्ती आहे , म्हणून मंदिरात जिकडे तिकडे प्रेम भरुन टाकावे . दुसरा काय करतो हे न पाहाता , आपण काय करायला पाहिजे याचा अगोदर विचार करावा .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-05-25T22:18:45.2570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कळस होणें

  • १. ज्‍याप्रमाणें देवळाचा कळस बांधून झाला म्‍हणजे ते पूर्णतेस येते त्‍याप्रमाणें, पूर्णतेस येणें 
  • अत्‍यंत उच्च मर्यादा गाठणें 
  • शिखरास चढणें. हा वाक्‍प्रचार चांगल्‍या व वाईट दोही अर्थी वापरतात. ‘माझ्या वैभवाचा किंवा दुःखाचा अगदी कळस झाला.’ ‘अवरंगजेबाच्या वेळी मोगल सत्तेचा कळस झाला होता.’ २. शर्थ होणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

मकर संक्रांति हिंदू सण असूनही १४ जानेवारीला का साजरा करतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.