TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संशयरत्नमाला

संशयरत्नमाला

मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.


 • संशयरत्नमाला - श्लोक १ ते ४
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक ५ ते ८
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक ९ ते १२
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक १३ ते १६
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक १७ ते २०
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक २१ ते २४
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक २५ ते २८
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक २९ ते ३२
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक ३३ ते ३६
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक ३७ ते ४०
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक ४१ ते ४४
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक ४५ ते ४८
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - श्लोक ४९ ते ५०
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
 • संशयरत्नमाला - उपसंहार
  मोरोपन्त (मोरेश्वर रामजी पराडकर, १७२९–१७९४) यांच्या संशयरत्नमाला काव्याचा मुकुन्द गणेश मिरजकर यांनी संस्कृतानुवाद केला.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
शासकीय विभागीत ग्रंथालय
६४१
मागील कपाट
संशयरत्नमाला
संस्कृतानुवाद
मूळ मराठी पद्यासह
संस्कृतानुवादक
मुकुन्द गणेश मिरजकर
विजया दशमी
१८५८


Last Updated : 2019-01-24T19:12:44.3670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कुत्र्याला खीर

 • खीर ही गोड व पौष्‍टिक अतएव चांगला पदार्थ खरा 
 • पण तो कुत्र्याच्या पोटात गेल्‍यास त्‍याला तो न पचतां ओकून पडतो. त्‍याप्रमाणें दुर्देवी मनुष्‍याला चांगल्‍या वस्‍तूचा लाभ यदाकदाचित्‌ झाला तरी त्‍याचा उपभोग त्‍याला दीर्घ काळ लाभत नाही, असे हा शब्‍दप्रयोग दर्शवितो. ‘कुत्र्याला खीर आणि गाढवाला चपात्‍या’ पहा. 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणती वस्तु खाण्यातून वर्ज्य अथवा तिचा त्याग केल्याने काय पुण्य किंवा फळ मिळते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site