Dictionaries | References
h

homology

वैज्ञानिक  | en  mr |   | 
 स्त्री. समजातता
 स्त्री. समरचनात्मकता

जीवशास्त्र | en  mr |   | 
Bot., Zool.
 स्त्री. समजातता
 स्त्री. समजातीयता
 स्त्री. समरचनात्मक

भौतिकशास्त्र  | en  mr |   | 
रचनासादृश्य, साधम्र्य, सजातीयत्व, समजातता, समजातिकी, सधर्मता

गणितशास्त्र | en  mr |   | 
 स्त्री. समजातता

राज्यशास्त्र  | en  mr |   | 
समजातता, सजातीयत्व
मूलभूत सारखेपणा असण्याचा प्रकार, उदा. फड्या निवडुंगाचे खोड (पानासारखे दिसणारे) व त्रिधारी निवडुंगाचे खोड शास्त्रीय दृष्ट्या अक्ष, परंतु वरकरणी भिन्न आहेत. तसेच वाटाण्याची पानासारखी उपपर्णे, घोटवेलीचे ताणे व बोरीची काटेरी उपपर्णे यांचे स्वरुप भिन्न पण मूलतः तिन्ही पर्णतलाची उपांगे आहेत.

कृषिशास्त्र | en  mr |   | 
 स्त्री. समधर्मिता

 स्त्री. सजातीयता

परिभाषा  | en  mr |   | 
 न. जातिशास्त्र

 स्त्री. समजातीयता

भूगोल  | en  mr |   | 
 स्त्री. समजातीयता
 स्त्री. समरचनात्मक

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Search results

No pages matched!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP