Dictionaries | References
h

homologous

वैज्ञानिक  | en  mr |   | 
समजात, समजातीय
समरचनात्मक, रचनासदृश

समजातीय, समधर्मीय
समरचनात्मक

Student’s English-Sanskrit Dictionary | en  sa |   | 
Homologous,a.तुल्य-सम-परिमाण.

जीवशास्त्र | en  mr |   | 
Bot., Zool.
(with ref. to alternation of genertions) समजात, समजातीय
समरचनात्मक

भौतिकशास्त्र  | en  mr |   | 
सजातीय, समुजात

गणितशास्त्र | en  mr |   | 
समजात

राज्यशास्त्र  | en  mr |   | 
समजात, सजातीय
समरचित, समजातीय
वरकरणी भिन्न वाटले तरी मूलतः एकाच प्रकारचे, सारख्याच मूलभूत संरचनेचे, उदा. संदले व प्रदले, प्राण्यातील काही अवयव, उदा वाघळाचे पंख व व्हेल माशाचे (देवमाशाचे) पर
संततीमध्ये माता व पिता यांच्याकडून आलेल्या व तत्त्वतः समान लक्षणांबद्दल जबाबदार असलेल्या रंगसूत्रांच्या एका जोडीपैकी प्रत्येक रंगसूत्र

कृषिशास्त्र | en  mr |   | 
समधर्मी
(with reference to alternation of generation

A Dictionary: English and Sanskrit | en  sa |   | 
HOMOLOGOUS , a.तुल्याकारः -रा -रं, तुल्यपरिमाणः -णा -णं, समपरिमाणः-णा -णं.

समजातीय
समरचनात्मक
समश्रेणीय
analogous, similar

समजात, समजातीय

भूगोल  | en  mr |   | 
समजातीय
समरचनात्मक

Search results

No pages matched!

Search results

No pages matched!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP