TransLiteral Foundation

हा संसार गोड, पुढचा काय घोर

आज तर मजा आहे, पुढचें कोणी पाहिलें आहे ? पुढल्या काळाविषयीं बेफिकीरी.

Related Words

घोर   कडू बोलून दान दिल्‍यापेक्षां गोड बोलून नकार दिलेला बरा   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   पातक आगमीं गोड, निर्गमीं कडू   आलस्याक बिकंडं भाजि म्हळ्यारि, हरियि खाल्यारि गोड   सकळ-सकळ घालावें पोटीं, गोड बोलावें होटीं   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   कसें करूं, काय करूं   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   काय बा वेचें   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   गोड करतां भाषण, मूर्ख होय हर्षायमान   गूळ घातले तसे गोड   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   हात गोड कीं हाट गोड   ताटांत सांडले काय आणि वाटींत सांडले काय, एकच   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   संसार केला एकटीनें, वाहून नेला फुकटीनें   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   मानाचें पान गोड   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   आवडत्याचा शेंबूड गोड   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल काय?   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

team training

 • संघ प्रशिक्षण 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

चंद्र व सूर्य यांच्या ग्रहणी जन्म झाल्यास त्याचे काय परिणाम होतात? शांती, विधी काही आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.