Dictionaries | References
P

Pâṇini's Ashṭâdhyâyî.

Pâṇini's Ashṭâdhyâyî.  
Variations : P. ; P.

  |  
अङ्ग   अन्धक   अनन्त   अपि   अभिभू   अवसानम्   अष्टम   असिक्नी   अहीन   आपिशलि   आर्द्रक   इन   इन्द्राणी   उपगिरि   उपत्यका   केकय   कक्षीवत्   कुञ्जर   कपिष्ठल   कल्माष   कुल्य   कलिङ्ग   क्षेम्य   क्षाम   क्षीरिन्   काद्रवेय   कापेय   कौरव्य   कौशाम्बी   गिरिश   चुञ्चु   जामि   द्रुह्यु   परंतप   पर्वत   पुराण   परोक्ष   पितृ   राजन्   वाग्मिन्   विभा   विशाख   शम्बर   गर्भ   पश्यतोहर   अद्यतन   अधी   अलम्   निर्धार   पक्ष   पर   प्रतिष्ठा   प्रभू   प्रभा   पाद   पार   मुखर   व्याख्या      अकथित   अकरणि   अकर्तृ   अक्ष   अक्षण्वत्   अक्षर   अक्षौहिणी   अग   अगदंकार   अग्नि   अग्निमत्   अग्र   अग्रे   अग्रिम   अघोष   अघोस्   अङ्गना   अङ्गम्   अङ्गुलि   अङ्गुष्ठ   अङ्गारीय   अङ्गिकरणिक   अङ्गिन्   अच्छ   अच्छावाकीय   अचरम   अचित्त   अज   अजगवम्   अजथ्या   अजननि   अजर्य   अजस्तुन्दम   अजस्र   अजात   अजीवनि   अञ्जलि   अड्ड्   अण   अण्डीर   अत्यन्त   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP