Dictionaries | References

हावरा सण कधीं, सगळयासार्‍या गावाच्या आधीं

See also:  हावर्‍या सण कधीं, सगळयासार्‍या गावाच्या आधीं
अधाशी मनुष्यास नेहमीं सण असावा असें वाटत असतें.

Related Words

आधीं   हावर्‍या सण कधीं, सगळयासार्‍या गावाच्या आधीं   भावई, सण दिवई   नाचरी आधीं बाई नाचरी, तिचे पायांत बांधली घागरी   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   कधीं नाही कधीं   पुनवेची अंवस व अंवसेची पुनव कधीं झाली आहे?   आधीं करते सून सून, मग करते फुणफुण   पापानें कधीं पोट भरवेल   ब्राम्हणाची संध्या व वाण्याचें उधार कधीं राहावयाचें नाहीं   कधीं न पाहिला दिवा अन्‍ एकदम देखिला आवा   कधीं काळीं   आवडीचा पाहुणा, दिवाळीचा सण   कधीं न होतेला   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   राजा कधीं चुकत नाहीं   खायला आधीं, निजायला मधीं, कामास कधीं मधीं   अस्वला आधीं किंकाळी   कधीं नाहीं धड, अवसे पुनवेला रड   ससाकुतरें निघालें काशीयात्रेला, ससा आधीं पोहचला   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   मरणा आधीं सरणांत घालणें   जेवण्याला आधीं आणि कामाला कधीं मधीं   कधीं नाहीं वग, डोळे उघडून बघ   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   दुखणें कधीं नाहीं माहीत, तो मरतो पहिल्या दुकण्यांत   बाईल पैशाची पैशाची । कधीं नव्हे बा पुरुषाची ॥   मृगाचे आधीं पेरावें आणि बोंबेचे आधीं पळावें   आधीं कसोटी, मग सचोटी   आधीं पिठोबा मग विठोबा   प्रेत झांकून ठेवावें, आधीं पेरणीस जावें   आधीं वाघ्या, मग पाग्या   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आधीं महार, मग सृष्टि होणार   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   कधीं नाहीं पाहिला डोळां, आणि येऊन पडला गळां   जाशी बुधीं, येशी कधीं   आधीं बुद्धि जाते, मग वैभव   आधीं पिसा, त्याची हातीं दिलें कोलीत   उतावळीनें घडें तें कधीं यशा न चढें   एक जूट, त्यांना कधीं न तूट   ताका आधीं म्‍हशीचें भांडण   आधीं स्वतःची चूक दुरूस्त करा, मग दुसऱ्याची करा   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं सूनसून, मग फूणफूण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP