TransLiteral Foundation

हाताला पडे चोळा, तेव्हां मिळे गोळा

( ठाकरी ) कष्ट केल्याशिवाय अन्न मिळत नाहीं.

Related Words

पोटचा गोळा   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   मिळेल ते दिवशीं तुपाशीं, नाहीं तेव्हां उपाशी   हाताला हात लावणें   प्राण कंठांत गोळा होणें   पोटचा गोळा-लोळा   राहावें तेव्हां रुसूं नये, व जावें तेव्हां पुसूं नये   अळवाची खाज हाताला माहीत   तेव्हां   असल्या (असेल त्या) दिवशीं दिवाळी, नाही तेव्हां (नसेल त्या दिवशीं) शिमगा   लक्ष्मी नामाभिधान, दर्शन जाहल्या न मिळे अन्न   गोळा देणें   कुत्र्याला मिळे सोन्याची साखळी, देवाला न मिळे फुलाची पाकळी   असेल तेव्हां तेल-तवा, नसेल तेव्हां कोरडे जेवा   नवें तेव्हां सवें, जुनें आपला बा झवें   आंत असे जसें, बाहेर पडे तसें   शिष्यीण-शिष्यिणीशीं भक्तिः केव्हां मिळे गुरुमूर्ति   करावा जसा आदर, तसा मिळे प्रत्‍यादर   उद्योग करी श्रमानें, त्यास सर्व मिळे क्रमानें   सहज बिल्वदळ गळे आणि व्याघास मुक्ति मिळे   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   मनगटाला (हाताला) केस येणें-उगवणें   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   गट गोळा, वरती डोळा   पडतील चित्रा स्वाती, तर पिकतील माणिक मोती, पण कापूस न मिळे वाती   विधिनिषेध लोपला, भ्रांति पडे लोकांला   जिकडचे तिकडे वळे, कणकीचें गळूं गळूं पडे   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी, निदार भीक, न मिळे भीक तर (नाही तर) वैद्यकी (वैद्यगिरी) शीक   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   फत्तरपर पाणी पडे, भीजे पण भीने नही, मूरखसे गीयान् कहे, बुझे पण रीझे नहीं   मरे तंव करावें, पडे तंव धांवावें   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   उपभोग घेतो त्याची लक्ष्मी, संग्रही ठेवतां न पडे कामीं   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   छिद्र असे घरावरी, किरण पडे भीतरीं   पाहिजे तेव्हां   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   माथां समर्थाचा शिक्का, धाक पडे ब्रह्मादिका   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   बनेल तेव्हां   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   उंदीर सापळ्यांत पडे, लक्ष त्याचे मृत्यूकडे   जावें त्‍याच्या वंशा, तेव्हां कळे।   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   सुनेचा उघडेना डोळा, तेव्हां सासुबाईनें फिरवावा पोतेर्‍याचा बोळा   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   नवें तेव्हां सवें(मग)शिंक्याला लावून ठेवे   अल्प अपराध जरी घडे, केल्या चाकरीवर पाणी पडे   आकाश गडगडे, पाणी पडे   आपल्या चाडें, पासली पडे   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   गट गोळा, वरती डोळा   गोळ्या मागे गोळा, माझा डोळा   गोळा   गोळा गिळणें   गोळा टाकणें   गोळा देणें   गोळा मारणें   गोळा वाजविणें   गोळा होणें   चोळा   जिकडचे तिकडे वळे, कणकीचें गळूं गळूं पडे   जित्‍या न मिळें अन्न। मेल्‍यावरी पिंडदान।। जित्‍या पितरां न मिळे अन्न, मेल्‍या करी पिंडदान   जीव गोळा होणें   जों जों तोता (रावा) पढे, तों तों पिंझरेमें पडे   जों जों राघू बोले तों तों अधिक पिंजर्‍यांत पडे   जों जों राघू बोले, तों तों पिंजर्‍यात पडे   तेव्हां   तारुण्यांत स्‍वामैर्ख्य कळे, तर सदां सुख मिळे   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   दौड-दौड चले, गीर पडे   धीरे धीरे उघडे, जशी बाजारी किंमत पडे   नशीबाचे घडे नी म्हाराघरीं पडे   नाडी गोळा होणें   प्राण कंठांत गोळा होणें   पाहिजे तेव्हां   पोटचा गोळा   पोटचा गोळा-लोळा   पोटांत गोळा उभा राहणें   बनेल तेव्हां   बलवान्‍-बलवाना पुढें, खरा माजीं पडे   बाबाच्या माळयावर मुडे, त्याच्या पडपानें मी पडे   भोळा-भोळा ग बाई भोळा अन् सगळया पापांचा गोळा   रावा-जों जों रावा पढे, तों तों पिंजर्‍यांत पडे   लटकें बोलीलया ओखटें कपाळीं पडे   सहज बिल्वदळ गळे आणि व्याघास मुक्ति मिळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

expectancy theory

 • अपेक्षावस्था उपपत्ति 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

पिंड म्हणजे काय? त्याचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,534
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,512
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.