Dictionaries | References

स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं

परतंत्र मनुष्यानें स्वातंत्र्यार्थ सारखी धडपड केली पाहिजे.

Related Words

पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   मालक गैदी आणि मांजर कैदी   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   लंबाण भाऊ आणि कांदेखाऊ   द्वेषी आणि जुलमी न्यायाधीश, करती न्यायाचा सत्यनाश   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा   शिंक्याचें तुटलें आणि बोक्याचें पिकलें   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   परतंत्रतेच्या पक्कान्नापेक्षां स्वातंत्र्याची मीठभाकरी चांगली   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीभर   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   भवानी आई देवळांत आणि नायटे जगांत   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   वीज कडकडली आणि परळावर पडली   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   देवाचें नांव आणि आपला गांव   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   नकटें तें नकटें आणि पुन्हां नाकाचा डौल   पावसानें भिजविलें आणि सरकारनें लुटलें कोणाजवळ फिर्याद करावी   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   स्वभावाला औषध नाहीं   घरघुशी आणि घरनाशी   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   लिनां आणि भिकार चिनां   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   चाव चादडीचे, आणि हाल गोधडीचे   धाकासारखी चीज नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP