TransLiteral Foundation

सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं

दिसावयास समृद्धि असून प्रत्यक्ष हातांत कांहीं नसणें.

Related Words

असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   गांव तेथे घेडवाडा, नदी तेथे वोहळा   नये   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   चूल आणि मूल   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   भक्क-कण-कर-दिशी   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   अक्कलेनें काम होतें, बहुतां हातीं थोडें येतें   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   अधिर्‍याचें घेऊन कर्जबाजार्‍याला देऊं नये   अधोर्‍याचा रीण अवकळ्याची चाकरी कधीं करुं नये   अन्न जळ अंधारांत घेऊं नये   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   अपुत्रिकाचें अन्न खाऊं नये   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   अवसान सोडूं नये   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आणि   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   आधीं पिसा, त्याची हातीं दिलें कोलीत   आपण कामास लोटावें, कामानें आपणास लोटूं नये   आपण कामास लोटावें, कामानें आपणांस लोटूं नये   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   आपलें मत विचारल्याविना देऊं नये   आपुले रे हातीं आपुलें प्राक्‌तन । घडवूं तैसें ध्यान घडतसें॥   आपले हातीं, धुळीस मिळती   आपले हातीं माखतो, दुसर्‍यास पुसायास सांगतो   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   आयतें सेवूं नये, कष्टाविणें राहूं नये   आशा आशिल्या साधूक, मीश्यो आशिल्या संन्याशाक नंबू नये   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   उठा म्हणवरेक बैसू नये, वच म्हणवरेक राबू नये   उडाव्याचे हातीं, पैशाची माती   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   उदकांतुं रावूनूं मांसळ्यांकडे वैर कर नये   उद्योगाचें निशाण भगवंताचे हातीं, निर्बळाला रात्रंदिवस खंती   उंदराच्या पोरानें लोखंडाशी खेळूं नये   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   ऋषींचे कूळ आणि गंगेचे मूळ पुसूं नये   एक असतां हातीं पक्षी, झाडीं दोहोंचा लाभ लक्षी   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एकाचे हातीं घोडें, आणि एकाचे हातीं लगाम   एकानें गाय मारली तरी दुसर्‍याने वासरूं मारूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   एखाद्याच्या हातीं शेंडी सापडणें-गुंतणें   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   कण   करून दाखवावें, बोलून दाखवूं नये   करनु भीव नये, उल्‍लवनु फाटि सर नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आज उद्यां करणें

 • पुढें ढकलणें 
 • लांबणीवर टाकणें 
 • दिरंगाई लावणें 
 • अळंटळं करणे 
More meanings
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

हिंदू धर्मियांत विधवा स्त्रिया कुंकू का लावत नाहीत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,689
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,801
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.