Dictionaries | References

सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा

म्‍हणावयास गांवातील सर्व लोक आप्त किंवा मामाच्या ओळखीचे किंवा अधिकारांतील
पण वेळेवर एकहि उपयोगी पडणार नाही असे. बाहेरून दिसावयास सर्व लोक गोड वागतात पण वेळेवर कोणी पुढे होत नाही. प्रसंगी ज्‍याचे त्‍यालाच काम करावे लागते. कोणीहि आप्तसंबंधामुळे किंवा भिडेनें मदत करीत नाही.
सर्व पहा.

Related Words

सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   धोंडा टाकून पाहावा! पडला तर आंबा नाहीं तर धोंडा   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   चूल आणि मूल   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   शिकविलेली बुद्धि आणि बांधलेली शिदोरी   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   नाहीं तेव्हां टणटण उडती   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   अयनाचे बैना आणि घेतल्यावांचून जाईना   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP