Dictionaries | References

वेळींच जो जागे, तो भीक कां मागे


जो मनुष्य वेळेवर सावध राहतो त्यांचेवर आपत्ति कधीं येत नाहीं.

Related Words

मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   नामदार तो नम्र फार   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   भीक शीताक कावळो हांगलो   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   आपना वही जो आपने काम आवे   तो   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   जागे सो पावे, सोयेसो गमावे   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   पोटाच्या पाठीस-मागे लागणें   पीक थीं भीक   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   तकतक-कां   अक्कल बडी कां लक्ष्मी (म्हैस) बडी   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   चालत्‍या गाड्याला अडखळणें कां   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   अफीण - अफीण भुताटकी गांजा बेदरकार आणि दारु मागे जुते पैजार   अमरसिंग तो मरगये भीक मागे धनपाळ । लक्ष्मी तो गांवर्‍या वेंची भलेबिचारे ठणठणपाळ ॥   आई निघुनिया जाते, करडूं मागे लागते   आपने नयन गवांके दर दर मागे भीक   कर्मानें मागे घेणें-सरणें   करवताची धार पुढें सरली तरी कापते, मागे सरली तरी कापते   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   काळानें मागे पाहाणें   गोळ्या मागे गोळा, माझा डोळा   घरचें पक्‍वान्न सोडले आणि भिकेच्या मागे लागलें   घरांत नाही कवडी, घेऊं मागे शालजोडी   घरीं कामधेनु, पुढें ताक मागे   घोड्यावरील दोघांपैकी एकजण मागे असावयाचाच   जांवई आले घरीं, म्‍हणून भोळी सासू गूळ मागे वाण्या घरीं   जो   जो भिऊन वागे, त्‍याचे मागे देव लागे   ठणठणपाळ फुटकें कपाळ, भिक्षा मागे आळोआळ   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   देल्लं दान, मागे मुसलमान   न मागे तयाची रमा होय दासी।   पेरी कडू मिरें, मागे अमृत फळें   पीक थीं भीक   पोट भरे भुका, गांड मागे बुका   पोटाच्या पाठीस-मागे लागणें   बहिरें ऐके तेरें, अचरट मागे सांबारें   बिना मागे मोती मिले, मांगे न मिले भीक ।   भकाभक or कां   भिक मागे भराडी, दाण्यावर नजर करडी   मुलाला द्यावें वाटींत, मूल मागे करवंटींत-नरटींत   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   लछमी-लछमी तो गौर्‍या वेचें, धनपाळ मागे भीक, अमरसिंग तो मरगये, ठणठणपाळ ठीक   लाडकें पोर देवळीं हगे, गांड पुसायला महादेव मागे   लाडका लेक देवळीं हगे, ढुंगण पुसायला महादेव मागे   लाडावणें-लाडावला गुरव देवळांत हगे, ढुंगण पुसावयाला महादेव मागे   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   सोनें नाहीं गुंजभर न‍ बायको मागे रत्नहार   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP