Dictionaries | References

राघू जितका जितका बोलतो तितका तितका तो अधिक पिंजर्‍यांत पडतो

पोपट पहा. व्यक्तीनें गुण दाखविले कीं त्या व्यक्तीला सोडू नये असें वाटूं लागतें. व त्यामुळें त्या गुणी व्यक्तीची दुःखदावस्था कमी होत नाहीं तर अधिक वाढते. -टि. ३.१४९.

Related Words

धनाढयाची द्रव्यसंख्या, त्याहून अधिक त्याची आख्या   गूळ घातला तितका गोड   उपकार उधार राहतो, पण अपकार जमेंत पडतो   लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   हगे तो तगे   धनिकाहून अधिक मान्य, विद्वज्जन   खेळात ठकवितो, तो व्यवहारीं भला नसतो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   अति उदार तो सदा नादार   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   आप बुरा तो जग बुरा   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   जो तो आपापले घरचा राजा   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   मन मानेल तो सौदा   चोर तो चोर आणखी शिरजोर   आपला तो बाब्या लोकाचा तो भिकार डेंग   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   बोलण्यांत पट्ट राघू, कामाला आग लागू   श्र्वास तो आस   इष्क जैसा समर्थास, तैसाच तो गरीबास   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   आपला तो बाब्या, लोकांचे तें कारटें   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   मेरे गल्लीमे तो आव   मीच काय तो शहाणा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हातीं आला, तो लाभ झाला   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP