Dictionaries | References

देवळाजवळ राहातो तो देवापासून दूर असतो

जो मनुष्य नेहमीं देवळाजवळ राहतो त्याला त्या देवाचें महत्त्व वाटत नाहीं व तो कधीं त्याच्या दर्शनास जात नाहीं. अनेकदा आपणांस लोक दूरच्या देवास विशेष भक्तीनें जातांना, आढळतात. तु०
अतिपरिचयात्‍ अवज्ञा। Nearter the church is farther from God. (घो.) देवळ किवळें लागि, देवु तितलो दूर.

Related Words

हगे तो तगे   चांगले नरा राग येतो, क्षणमात्रें दूर होतो   अति उदार तो सदा नादार   चंद्र राहे दूर आकाशीं, वाट पाहे चकोर पक्षी   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   जो तो आपापले घरचा राजा   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   निष्काळजी मनुष्याचा नौकर उद्धट असतो   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   आप बुरा तो जग बुरा   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   हर्ष काल हा पाप काल असतो   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   दुष्टास दूर ठेवावा, अपमान न करावा   मन मानेल तो सौदा   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   चोर तो चोर आणखी शिरजोर   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   श्र्वास तो आस   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   आपला तो बाब्या, लोकांचे तें कारटें   मेरे गल्लीमे तो आव   हातीं आला, तो लाभ झाला   मीच काय तो शहाणा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP