Dictionaries | References

गांव न पुसे झ्याट, पण घरीं बायकोचा शेट

गांवात मुळीच प्रतिष्‍ठा, मान नसला तरी घरी बायकोने फज्ञर मोठा असे मानले पाहिजे. तु०-गांवचा गांड्या०

Related Words

राव करीत नाहीं तें गांव करतो   नखाला माती न लागणें   ढुंकून न पाहाणें   बरा होतों घरीं । उगाच आठवली पंढरी ॥   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   ताकास तूर लागू न देणे   गांव तेथे लाव   पाय भुईला लागूं न देणें   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   सावलीस उभा न राहणें   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   न हिंदु र्न यवनः   न खादी नार नी पायलीचा आहार   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   कर न कर   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   घरीं बसणें   घी देखा पण बडगा नही देखा   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   देवाचें नांव आणि आपला गांव   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   घुसळतीपेक्षां उकळतीच्या घरीं फार   घरीं रांड पोरें मरती उपवासी। सांगे लोकापाशीं थोरपण।।   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   विश्वासाचा ठेवला घरीं   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP