Dictionaries | References

कांरे पाहुण्या कुंथतोस, म्‍हणे बसला जागा रुततो

सर्व यथास्‍थित असून एखाद्या मनुष्‍यास कुरकुर करावयाची सवय असली म्‍हणजे तो काहीतरी निमित्त काढून कुरकुर करीत असतो.

Related Words

जागा   कटीची जागा   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   सारें ठेवायास जागा मिळतें पण मुलगी ठेवायास जागा मिळत नाहीं   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   लाविल्यास कांरे महारा कांटया, लाविल्या पण पाटिल, वार्‍यानें (उडून) गेल्या   तीन पोट भरण्याच्या जागा   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   घेग घोरपडी मान, तर म्‍हणे टाक माझ्या धांवेवर   स्वप्न पाहून जागा होणें   कारे कुंथतोस, म्‍हणे बसल्‍या जागीं करमेना   कावळा बसला, फांदी तुटली   नाजूक जागा   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   अहो म्हणे बाईल कराना, तर म्हणे तुम्हीच व्हा ना?   पांच शेर (पांचशें) पुतळी, म्हणे शेरभर सुतळी   पत्रावळी काढ, म्हणे जेवले किती?   दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें   शिंक म्हणे मी जोशी, पाद म्हणे मी परदेशी   महार बसला खुशालीं आणि दोन्ही खळीं जळालीं   आधिंच तसला, त्यांत बैलावर बसला   बसला भाग   तेलिणीशीं रुसला, अंधारात बसला   एक भय दोन जागा असतें   गवत्‍या बसला जेवाया आणि ताकासंगें शेवाया   देवानें पालखींत बसला आणि दैवानें उचलितो पालखीला   एके दिवशी तुप पोळ्या चळचळीत, एके दिवशीं बसला कण्याच गिळीत   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   आधिंच असला, त्यांत बैलावर बसला   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   जे कां रंजले गांजले। त्‍यासी म्‍हणे जो आपुले।।   नाक कापलें तर म्हणे भोंक आहे   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   बापासि बाप न म्हणे (ऐशाला काय होय आजोबा)   धर्माची डाळ, म्हणे पाखडून घाल   पुस करी हूस, माही येई लाहू, शिमगा म्हणे हळूच जाऊं   नेसतां येईना म्हणे लुगडें आंखुड   सात शिदोरी खाई तरी माय म्हणे माझी गोपी रोडेली   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   रेडा रेडा, म्हणे थोडी धार काढा   जवळ नाहीं नाणें, आणि हवें तें करीन म्‍हणे   उष्टीं काढ, म्हणे जेवले किती   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   भले भले गेले गोते खात, झिंझुरटें म्हणे माझी काय वाट?   भागूबाई, दादाला कां कराना? म्हणे तुम्हीच कां व्हाना!   भिकेची भाकरी आणि म्हणे शिळी कां?   असें बसावें, कोणी न म्हणे ऊठ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP