मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|द्वितीय परिच्छेद|
मार्गपालीबंधन

धर्मसिंधु - मार्गपालीबंधन

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


नंतर अपराह्णकाळी मार्गपालीबंधन करावे. कुश किंवा मोळ यांचा परिपाठाप्रमाणे मोठा दोर वळून पूर्वदिशेकडे खांबाला व झाडाला बांधावा आणि

'मार्गपालि नमस्तेस्तु सर्वलोकसुखप्रदे । विधेयैः पुत्रदाराद्यैः पुनरेहि व्रतस्यमे ॥

याप्रमाणे त्याची प्रार्थना करून त्याला नमस्कार करावा. नंतर त्या दोराच्या खालून गाई व हत्ती यासह ब्राह्मण, राजा वगैरे सर्वांनी जावे. त्यानंतर मोळ वगैरे गवताचा एक भक्कम दोर तयार करून, त्याचे एक टोक राजपुत्रांनी व दुसरे हीन जातीच्या लोकांनी धरून, ते दोहींकडून दोघांनी कोणास जय मिळेल ते समजण्यासाठी ओढावे. त्यात जर हीन जातीयांचा जय झाला तर राजाचा जय होणार असे समजावे. या दिवशी सकाळी द्यूत खेळावे हे मागे सांगितलेच आहे. त्याचप्रमाणे स्त्रियांनी नीरांजन ओवाळणे तेही सकाळीच ओवाळावे. रात्री गाण्याबजावण्याचा उत्सव करावा व ब्राह्मण, आप्त, वगैरेंचा नव्या वस्त्रांनी सत्कार करावा.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 05, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP