मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|द्वितीय परिच्छेद|
नमन

धर्मसिंधु - नमन

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


श्रीगणपतीला नमस्कार असो. श्रीपाण्डुरंगाला नमस्कार असो. ज्ञानीजनांच्या अंतःकरणांत वास करणारा श्रीपाण्डुरंग, माधव हेंच जिचें मंदिर अशी जी इंदिरा म्हणजे लक्ष्मी, सज्जनाचें हित करणारा अनंत नांवाचा श्रेष्ठ गुरु म्हणजे पिता आणि थोर अशी माता, ह्या सर्वांना नमस्कार करितों. मी आधीं पहिल्या परिच्छेदानें सामान्य निर्णय सांगितल्यानंतर आतां पुढें अनंतोपाध्यायांचा मुलग काशीनाथ विशेष निर्णय सांगतों. कालगोचर अशा या ’धर्मसिंधुसार’ नांवाच्या ग्रंथांत जर स्पष्ट बोध होण्याकरतां कोठें द्विरुक्ति झाली; तर त्याचा कोणीं दोष मानूं नये.

N/A

References : N/A
Last Updated : April 22, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP