TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|गीतगोविन्दम्|
एकादशः सर्गः - गीतम् २१

गीतगोविन्दम् - एकादशः सर्गः - गीतम् २१

गीतगोविन्दम्

एकादशः सर्गः - गीतम् २१

मञ्जुतरकुञ्जतलकेलिसदने । विलस रतिरभसहसितवदने ॥

प्रविश राधे माधवसमीपमिह ॥१॥

नवभवदशोकदलशयनसारे । विलस कुचकलशतरलहारे ॥२॥

कुसुमचयरचितशुचिवासगेहे । विलस कुसुमसुकुमारदेहे ॥३॥

चलमलयवनपवनसुरभिशीते । विलस रसवलितललितगीते ॥४॥

मधुमुदितमधुपकुलकलितरावे । विलस मदनरससरसभावे ॥५॥

मधुतरलपिकनिकरनिनदमुखरे । विलस दशनरुचिरुचिरशिखरे ॥६॥

वितत बहुवल्लिनवपल्लवघने । विलस चिरमलसपीनजघने ॥७॥

विहितपद्मावतीसुखसमाजे । भणति जयदेवकविराजे ॥८॥

त्वां चित्तेन चिरं वहन्नयमतिश्रान्तो भृशं तापितः कन्दर्पेण तु पातुमिच्छति सुधासंबाधबिम्बाधरम् ।

अस्याङ्गं तदलंकुरु क्षणमिह भ्रूक्षेपलक्ष्मीलव- क्रीते दास इवोपसेवितपदाम्भोजे कुतः सम्भ्रमः ॥६४॥

सा ससाध्वससानन्दं गोविन्दे लोललोचना । सिञ्जानमञ्जुमञ्जीरं प्रविवेश निवेशनम् ॥६५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-12T03:57:40.3670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

देव पाहावा किंवा राव पाहावा

  • एक परमेश्वर तरी आपली ददात दूर करण्यास समर्थ असतो किंवा राजा तरी तसें करुं शकता. तेव्हां या दोघांसच विनवणी करण्यांत अर्थ आहे 
  • बाकीच्यापुढें तोंड वेंगाडण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. ‘देव पहावा किंवा राव पहावा अशी आपल्यांत म्हण आहे ती यथार्थ आहे.’ -धर्माजी ६१. 
RANDOM WORD

Did you know?

स्त्रिया पायात चांदीचे दागिने वापरतात, मग सोन्याचे कां नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site