TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोवाडे|शिवाजी महाराज|
कल्याणचा खजिना लूट

शिवाजी महाराज पोवाडा - कल्याणचा खजिना लूट

इतिहासाचे साधन म्हणून पोवाड्यांचे महत्व विशेष आहे. पोवाडे हे गीत-नाट्यरूप असल्यामुळे त्यात मनोरंजन व प्रचार यांचा मेळ घातला जातो.

कल्याणचा खजिना लूट

शपथ घेतली जिवराजानं राज्य हिंदवी करण्याची ।

जिवाभावाचे मित्र जमविले केली तयारी युद्धाची ॥

कंक येसाजी बाजी फसलकर जिवाजी शूर हि माणकोजी ।

इंगळ्या सुभानजी वीर हिरोजी पिलाजी नेता तानाजी ॥

कैक असे हे मित्र जमविले झाली तयारी लढण्याची ॥जी॥

चाल

तोरणा गड जिंकून आरंभ केला ॥

स्वराज्याचे तोरण बांधलं तोरणा किल्ल्याला ॥

असा व्याप वाढतच गेला । पण पैसा कुठून आणायचा कार्याला ।

तेव्हां शत्रूची लूट करण्याचा बेत तो केला ॥

कल्याणचा खजिना चालला होता विजापूरला ।

तो खजिना आला बोरघाटाला । मावळ्यांनीं लुटून फस्त केला ।

सारा पैसा नेला पुण्याला । अन् इकडे कल्याणवर जोराचा हल्ला चढविला ।

आबाजी सोनदेवानं जोराचा हल्ला केला ।

अन् कल्याणचा सुभा मराठयांनीं आणला हाताला ॥

कैद केलं सुभेदाराला । कैद केलं त्याच्या सुनेला ।

सारी वार्ता कळली शिवाजीला । तंवा राजा कल्याणला गेला ।

अन् मोठा दरबार त्यानं भरविला । बक्षिस, वस्त्रं नजराणे दिले कितिकाला ।

आबाजी सोनदेव बोलला शिवाजी राजाला ॥

"महाराज, लूट ही आणली आपल्या चरणाला ।

पण त्या लुटींत अशी एक वस्तू सांपडली आहे कीं

तशी कुणी कधिं नसेल पाहिली या काळा" ।

असं म्हणून बोलती चालती नार आणली सदरेला ॥१॥

लावणी

पाहुनी रुप तिचं सुंदर । लाजला हृदयीं रतीचा वर ।

इंदिरा आली भूवर । मनोहर नार ॥ खरी ॥ जी ॥

वेचुनी तिळ तिळ जगिं सुंदर । घडविलं रुप तिचं मनोहर ।

जणुं मदनानं खंजीर । केला तय्यार ॥ खरा ॥ जी ॥

पोवाडा चाल

रुप पाहुनी चकित झाला दैवि गुणांचा तो पुतळा ।

सात्त्विकतेचे भाव उमटले बोलू लागला तरुणीला ॥जी॥

"आईसारख्या तुम्ही मजला बाई सांगतों तुम्हांला ।

भिऊं नका तुम्ही जावें येथून त्रास न कसला जीवाला" ॥

चाल

शिपायांच्याकडं मग वळून शिवबा बोलला ॥

"ऐकावे बोल मोलाचे आतां या वेळां ॥

कटाव

स्त्री दुसर्‍याची आपली माता । विचार हा आणावा चित्ता ।

कराल कोणी विटंबनेला । तर कडेलोटाची शिक्षा त्याला ।

हात तोडुनी, डोळे काढुनी, गर्दन उडवू, निश्चय झाला ॥

चाल

कोण स्त्री जर हातीं लागली करा तिचा तुम्ही सत्कार ।

सन्मानाने तिला वागवा तरीच तुम्ही झुंजार ॥

आज्ञा माझी कडक अशी ही कळवा सगळ्या लोकांला ।

या आज्ञेच्या मर्यादेंतुन राजा ही नाहीं सुटला" ॥

असं म्हणून मानानं पाठविलं मग तिला ॥२॥

मौलाना, सुनेसह गेला विजापूरला ।

अन् अहमद दरबारांत गेला आणि लागला सांगायला लोकांला ।

शिवाजीनं पुंडावा केला । त्याला धरुन आणिल असा कोण आहे बोला ? ।

शिवाजीला धरणं हें कार्य बिकट वाटतं मला ॥

चाल

घालूनिया घेर धरलं या सुभेदारा । तुमच्या ।

बोरघाटीं तो खजिना झुंजुनिया दूर नेला ।

मारुनिया ठार सारा दूर पळविला । खजिना ।

सून माझी फार प्यारी । दूर गेले घेऊनिया ।

शिवा लेकिन बहोत अच्छा । सोडलं आम्हां दोघां ।

येत केव्हां जात केव्हां ठावं नाहीं हें कुणाला ।

लढनेवाला है मराठा । नाश हा झाला समजा ।

सभा झाली बरखास्त गेले सारे निघून त्या वेळा ॥

असा पाहिला विजय मोठा मिळविला ।

शिवाजीचे नांव हो झाले चारी बाजूला ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-06T00:10:57.9330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

विहित

  • p  Placed. Predicated. Appointed. Fit. 
RANDOM WORD

Did you know?

गोकुळ अष्टमी उपास आज करायचा? की उद्या करायचा?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.