TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

उर्वश्याख्यायिका

क्षेमेन्द्र संस्कृत भाषेतील प्रतिभासंपन्न ब्राह्मणकुलोत्पन्न काश्मीरी महाकवि होते.


उर्वश्याख्यायिका
N/Aदेव्योर्मध्ये स भूपालो रतिप्रीत्योरिव स्मरः ।
विराजमानः प्रोवाच महामात्यं कथान्तरे ॥११२॥
त्वत्प्रसादभवोऽयं मे हर्षः प्रीणाति मानसम् ।
वियोगदुःखप्रशमे प्रसीदन्ति मुखश्रियः ॥११३॥
पुरा पुरूरवा नाम राजा राज्ययशःशशी ।
बभूव भूमिकन्दर्पः शत्रुनाशनशासनः ॥११४॥
सुरवारवधूरासीदुर्वशी तस्य वल्लभा ।
जातः शोकादिवापाण्डुर्यन्मुखाब्जजितः शशी ॥११५॥
स कदाचित्सुरपुरीमारूढो दैत्यसंयुगे ।  
सहायः सुरराजस्य ददर्श विजयोत्सवम् ॥११६॥
तत्र प्रवृत्ते शक्रस्य पुरा नृत्ते सुराङ्गनाम् ।
जहासाभिनयच्छेदे वैदग्ध्यादुर्वशीप्रियः ॥११७॥
हासेन कुपितस्तस्य प्राह क्रुद्धः शतक्रतुः ।
वियोगस्ते सहोर्वश्या भूयादिति शशाप तम् ।
प्रार्थितो नरराजेन स तच्छापान्तमभ्यधात् ॥११८॥
पर्यटन्पृथिवीमेष उर्वशीविरहातुरः ।
बदर्याश्रममासाद्य भगवद्दर्शनादिति ॥११९॥
ततो वियोगमासाद्य स्मरपावकतापितौ ।
उर्वशी च नरेन्द्रश्च तस्थतुर्निधनाशया ॥१२०॥
तस्याहारलतापाशवत्त्वाद्योगोऽभवत्पुनः ।
मोहो निःसहता कम्पश्चेति जीवितहेतवः ॥१२१॥
याति काले स भूपालो मदनोन्मत्तमानसः ।
बदर्याश्रममासाद्य दुःसहं शापमत्यजत् ॥१२२॥
उर्वश्या संगतो राजा विजहार ततः सुखी ।
इति दुःखानलस्यान्ते भवन्ति सुखसंपदः ॥१२३॥
इत्युर्वश्याख्यायिका ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-10-10T20:08:05.7170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दळिया

  • पु. दळ्याचे लाडू . हा गव्हाचा रवा , भाजून त्यांत तूप , साखर इ० घालून करतात . [ दळणे ] 
  • पु. दळ्याचे लाडू . हा गव्हाचा रवा , भाजून त्यांत तूप , साखर इ० घालून करतात . [ दळणे ] 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तीच्या तेराव्याचा विधी काय असतो? त्या दिवसाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site