TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

राज्य विधानमंडळे - कलम १९४ ते १९५

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली .


कलम १९४ ते १९५

सदस्य यांचे अधिकार , विशेषाधिकार व उन्मुक्त्ती

विधानमंडळांची सभागृहे आणि त्यांचे सदस्यव समित्या यांचे अधिकार . विशेषाधिकार , इत्यादी . १९४ .

( १ ) या संविधानाच्या तरतुदी आणि विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना अधीन राहून . प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळास भाषणस्वातंत्र्य असेल .

( २ ) राज्य विधानमंडळाचा कोणताही सदस्य , विधानमंडळात किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीत त्याने केलेल्या कोणत्याही वक्त्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या कोणत्याही मतदानाच्या बाबतीत , कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही . आणि कोणतीही व्यक्त्ती अशा विधानमंडळाच्या मतदान किंवा कामकाजवृत्त याच्या प्रकाशनाबाबत याप्रमाणे कार्यवाहीस पात्र होणार नाही .

( ३ ) अन्य बाबतीत . राज्य विधानमंडळाचे सभागृह आणि अशा विधानमंडळाच्या सभागृहाचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार . विशेषाधिकार व उन्मुक्त्ती या . ते विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळावेळी निश्चित

करील अशा असतील , आणि याप्रमाणे निश्चित होईपर्यंत , [ त्या सभागृहाला आणि त्याच्या सदस्यांना आणि समित्यांना " संविधान ( चव्वेचाळिसावी सुधारणा ) अधिनियम . १९७८ " याचे कलम २६ अमलात येण्याच्या लगतपूर्वी जशा होत्या तशा असतील .]

( ४ ) खंड ( १ ), ( २ ) व ( ३ ) यांच्या तरतुदी जशा राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांच्या संबंधात लागू आहेत तशा त्या , या संविधानाच्या आधारे त्या विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा व अन्यथा तिच्या कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्त्तींच्या संबंधात लागू असतील .

सदस्यांचे वेतन व भत्ते . १९५ .

राज्याच्या विधानसभेचे आणि विधानपरिषदेचे सदस्य हे , राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील असे वेतन व भत्ते मिळण्याला व त्याबाबत याप्रमाणे तरतूद होईपर्यन्त , या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी तत्स्थानी असलेल्या प्रांताच्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या बाबतीत लागू असलेल्या अशा दरांनी व अशा शर्तींवर , वेतन व भत्ते मिळण्याला हक्कदार असतील .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-30T20:49:45.9430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नभाग , नभागदिष्ट

  • n. नभग देखिये । 
RANDOM WORD

Did you know?

If the rituals after the death are not performed what are the consequences?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.