TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

कामकाज चालवणे - कलम १८८ ते १८९

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली .


कलम १८८ ते १८९

सदस्यांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे . १८८ .

राज्याच्या विधानसभेचा किंवा विधानपरिषदेचा प्रत्येक सदस्य आपले स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी , राज्यपालासमोर अथवा त्याने शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे याच्या संबंधात नियुक्त्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीसमोर , तिसर्‍या अनुसूचीत या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करुन त्याखाली सही करील .

सभागृहांमधील मतदान . जागा रिक्त्त असतानाही कार्य करण्याचा सभागृहांचा अधिकार व गणपूर्ती . १८९ .

( १ ) या संविधानात अन्यथा तरतूद केली असेल तेवढे सोडून इतर बाबतीत , राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या कोणत्याही बैठकीतील सर्व प्रश्न , अध्यक्ष अथवा सभापती म्हणून कार्य करणारी व्यक्त्ती यांच्या व्यतिरिक्त्त अन्य उपस्थित असलेल्या व मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या बहुमताने निर्णीत केले जातील .

अध्यक्ष किंवा सभापती , किंवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्त्ती पहिल्या फेरीत मतदान करणार नाही . पण मते समसमान झाल्यास तिला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल व तो अधिकार ती वापरील .

( २ ) राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या सदस्यकुलात कोणतीही जागा रिक्त्त असली तरी त्या सभागृहाला कार्य करण्याचा अधिकार असेल आणि राज्य विधानमंडळातील कोणतेही कामकाज , त्या कामकाजाच्या वेळी तेथे स्थानापन्न होण्याचा किंवा मतदान करण्याचा किंवा अन्यथा भाग घेण्याचा जिला हक्क नव्हता अशा एखाद्या व्यक्त्तीने ते केले आहे . असे मागाहून आढळून आले तरीही विधिग्राह्य राहील .

( ३ ) राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंन्त राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाची सभा होण्यासाठी गणपूर्ती ही . दहा सदस्य किंवा त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक - दशांश इतकी असेल .

( ४ ) राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सभा चालू असताना एखाद्या वेळी गणपूर्ती झालेली नसेल तर , सभागृह तहकूब करणे किंवा गणपूर्ती होईपर्यंत सभा स्थगित करणे हे अध्यक्षाचे किंवा सभापतीचे . किंवा त्या नात्याने कार्य करणार्‍या व्यक्त्तीचे कर्तव्य असेल .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-30T20:45:31.2100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

टरकणें

  • v t  To tear rendsplit. 
  • अ.क्रि. पातळ शौचास होणें . 
  • उ . क्रि . १ टर्र असा आवाज होईल अशा प्रकारें वस्त्र इ० फाडणें , तुकडे करणें . २ चरकणें ; भिणें . ३ ( ना . ) गुंगारा देणें ; त्याच पावलीं परतणें . [ घ्व , टर ; हिं . टरकाना ] टर , टरकन , टरकर , टरदिनीं टरदिशीं - क्रिवि . टर्र असा फाटण्याच्या आवाजासारखा आवाज होऊन . ( क्रि० फाटणें ; फाडणें ). [ घ्व . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

Why Cows are considered secred in Hinduism?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.