TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

सर्वसाधारण - कलम १६८ ते १६९

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली .


कलम १६८ ते १६९

राज्यांमधील विधानमंडळांची रचना . १६८ .

( १ ) प्रत्येक राज्याकरता एक विधानमंडळ असेल आणि ते राज्यपाल , व ---

( क ) * * * बिहार , * * * [ मध्यप्रदेश ], * * * [ महाराष्ट्र ], [ कर्नाटक ]. * * *[ आणि उत्तरप्रदेश ] या राज्यांमध्ये , दोन सभागृहं ;

( ख ) अन्य राज्यांमध्ये , एक सभागृह ,

मिळून बनलेले असेल .

( २ ) जेथे राज्याच्या विधानमंडळाची दोन सभागृहे असतील तेथे . एक " विधानपरिषद " म्हणून आणि दुसरे " विधानसभा " म्हणून ओळखले जाईल , आणि जेथे केवळ एक सभागृह असेल तेथे , ते " विधानसभा " म्हणून ओळखले जाईल .

राज्यांमध्ये विधानपरिषद नाहीशी करणे किंवा निर्माण करणे . १६९ .

( १ ) अनुच्छेद १६८ मध्ये काहीही असले तरी . विधानपरिषद असलेल्या राज्यात अशी विधानपरिषद नाहीशी करण्याकरता अथवा अशी विधानपरिषद नसलेल्या राज्यात अशी विधानपरिषद निर्माण करण्याकरता , त्या राज्याच्या विधानसभेने सभागृहाच्या एकूण सदस्य - संख्येच्या बहुमताने आणि सभागृहातील उपस्थित असलेल्या व मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या दोन - तृतीयांशाहून कमी नाही इतक्या बहुमताने तशा आशयाचा ठराव पारित केल्यास . संसदेस कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल .

( २ ) खंड ( १ ) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये त्या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा या संविधानाच्या सुधारणेच्या तरतुदी अंतर्भूत असतील आणि संसदेला आवश्यक वाटतील अशा पूरक . आनुषंगिक व परिणामस्वरुप तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील .

( ३ ) अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनांकरता पूर्वोक्त्त असा कोणताही कायदा हा , या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-30T10:13:53.0270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जों जवळ ओवरा, तों जग सोयरा

  • जोपर्यंत मनुष्‍याजवळ काही माया आहे तोपर्यंत त्‍याचे सर्व आप्त, बंधु त्‍याच्याभोवती गोळा होतात. त्‍याजवळ काही नाहीसे झाले म्‍हणजे सर्व सोडून जातात. संपदा बहु आलियावरी, सोयरे जमा होति त्‍या घरी। गेलियास ती रुष्‍ट होऊनी, बंधुसोयरे जाति सोडुनी।। 
RANDOM WORD

Did you know?

How I do save the text on my computer?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.