TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

राज्य विधानमंडळाचे अधिकारी - कलम १८२ ते १८४

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली .


कलम १८२ ते १८४

विधानपरिषदेचा सभापती व उप सभापती . १८२ .

अशी विधानपरिषद असलेल्या प्रत्येक राज्याची विधानपरिषद , शक्य होईल तितक्या लवकर . विधान परिषदेच्या दोन सदस्यांना अनुक्रमे आपला अभापती व उप सभापती म्हणून निवडील आणि . सभापतीचे किंवा उप सभापतीचे पद रिक्त्त होईल त्या त्या वेळी , ती विधानपरिषद अन्य सदस्यास सभापती . किंवा यथास्थिति , उप सभापती म्हणून निवडील .

सभापतिपद आणि उप सभापतिपद रिक्त्त होणे व त्याचा राजीनामा देणे आणि त्यावरुन दूर करणे . १८३ .

विधानपरिषदेचा सभापती व उप सभापती म्हणून पद धारण करणार्‍या सदस्यारा ---

( क ) त्याचे विधानपरिषदेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर . आपले पद रिक्त्त करावे लागेल ;

( ख ) असा सदस्य हा सभापती असल्यास . उप सभापतीस आणि असा सदस्य हा उप सभापती असल्यास , सभापतीस संबोधून , कोणत्याही वेळी आपल्या पदाचा आपल्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देता येईल ; आणि

( ग ) विधानपरिषदेच्या त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या विधानपरिषदेच्या ठरावाद्वारे त्याच्या पदावरून दूर करता येईल ;

परंतु , खंड ( ग ) च्या प्रयोजनार्थ , कोणताही ठराव मांडण्याचा उद्देश असल्याबद्दल निदान चौदा दिवसांची नोटीस देण्यात आल्याखेरीज , तो ठराव मांडला जाणार नाही .

उप सभापती किंवा अन्य व्यक्त्ती यांना सभापतिपदाची कर्तव्ये करण्याचा किंवा सभापती म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार . १८४ .

( १ ) सभापतीचे पद रिक्त्त असताना त्या पदाची कर्तव्ये उप सभापतीला किंवा उप सभापतीचे पदही रिक्त्त असेल तर , राज्यपाल त्या प्रयोजनाकरता ज्याला नियुक्त्त करील अशा विधानपरिषदेच्या सदस्याला करावी लागतील .

( २ ) विधानपरिषदेच्या कोणत्याही बैठकीत सभापती अनुपस्थित असताना उप सभापती किंवा , तोही अनुपस्थित असल्यास . विधानपरिषदेच्या कार्यपद्धति - नियमांद्वारे ठरवण्यात येईल अशी व्यक्त्ती . किंवा अशी व्यक्त्ती उपस्थित नसल्यास , विधानपरिषद ठरवील अशी अन्य व्यक्त्ती , सभापती म्हणून कार्य करील .

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-30T20:43:08.8970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

khapra beetle

  • पु. खापरकिडा 
  • पोरकिडा 
RANDOM WORD

Did you know?

why treeepad veedhee ? narrate
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.